Programmeringsspråket Perl var mycket populärt i början på 2000-talet inom webbutveckling. Språket utvecklades ursprungligen för text-hantering och då HTML-sidor på webben är text-baserade så var det en perfekt match. Tids nog kom dock det snarlika skriptspråket PHP att ta över marknaden för webbutveckling. Idag är det snarare JavaScript som är i ropet alternativt C# eller Java för de lite större applikationerna.

Perl är dock långt ifrån uträknat idag. Det finns fortfarande många stora företag som sitter på fullt fungerande lösningar skrivna i språket. NewSeed hjälper flera företag som underhåller och fortfarande utvecklar dessa lösningar. Den äldsta applikation NewSeed underhåller är ända från 1999 och fungerar fortfarande utmärkt i språket.

Vill man ersätta Perl med ett modernare programmeringsspråk så kan man utveckla en tjänstebaserad arkitektur (SOA: Service Oriented Architecture) där nya funktioner och tjänster skrivs i ett annat programmeringsspråk. Dessa kan då samverka och man ersätter funktion för funktion i det gamla systemet. Perl kan arbeta sida vid sida med exempelvis en NodeJS-applikation.

Det går även att försöka sig på att ”översätta” Perl till PHP. Då språken har många likheter så går det ofta att göra rätt så raka översättningar mellan dessa språk. Det är ändå ett omfattande arbete som inte ska underskattas och nyttan är svårfunnen – förutom att det kan vara lättare att hitta PHP-konsulter än Perl-konsulter.

Så länge där inte finns en konkret anledning till att byta ut Perl så är språket i sig inget hinder att fortsätta arbeta i. Det lever fortfarande med en stor community och alla moderna programmeringssätt för webben finns tillgängliga. Dessutom är ju språket fortfarande ypperligt för sin originalfunktion, det vill säga texthantering. Perl är exempelvis ett mycket bra val om man vill göra snabba skript för konvertering eller import/export av mycket rådata eller text.

Ett "Hello World"-program skriver i Perl.
Ett ”Hello World”-program skriver i Perl.

Att skriva moderna webbtjänster i Perl är inga problem. På NewSeed har vi tagit fram moln-baserad lösningar som ligger i Amazon AWS och kör Perl. Dessa lösningar är helt oskiljaktiga från en modern lösning skriven i ett just nu populärare språk. De flesta programmeringsspråk kommer och går i popularitet. Endast ett fåtal ligger kvar på toppen länge.

Har ni frågor om Perl eller söker en utvecklare så kontakta oss på NewSeed så hjälper vi er!