Den här artikeln engagerade oss på NewSeed!

Sydsvenskan rapporterade i fredags om IT-situationen för de som jobbar inom skolväsendet. En rektor berättade att han dagligen jobbar i ca 25 stycken olika program där han dels ska navigera mellan programmens funktioner, och dels även får slå in samma information flera gånger för de olika programmen. Enligt artikeln visar en enkätundersökning att detta är “rektorernas största enskilda arbetsproblem”. Det, tycker vi på NewSeed, är ett exempel på när IT används fel – IT är ju till för att underlätta!

Problemet att program inte samarbetar och att man därför behöver slå in samma information i flera olika program, kan åtgärdas med ett API. Ett API är ett gränssnitt för program där man kan hämta och skicka data till och från ett system. Man kan sedan med hjälp av ett internetbaserat externt program låta de olika programmen man jobbar i kommunicera mellan varandra – alltså fristående program som annars inte har någon sammanlänkning. Det verkar bl.a. för att man enbart ska behöva slå in information endast en gång, i ett av programmen. Den information man slår in kallas då Master-data. Med hjälp av programmens API:er kan sedan de olika programmen själva registrera datan, behandla den och förstå vad de ska göra med den. Det är alltså en ganska enkel åtgärd som kommer resultera i att man låter de olika programmen jobba mer själva, istället för att användaren ska behöva lägga tid på att slå in samma information i flera olika program. Mindre enformigt administrativt jobb – och användaren kan istället lägga den tiden på annat.

I fallet med ovan nämnda artikel så skulle det innebära att rektorerna och övriga i skolans personalstyrka kunde lägga mer tid på pedagogik och ledarskap – sådant de är allra bäst på.

”Rektorernas största enskilda arbetsproblem” – det är enligt artikeln krånglet med att navigera i de olika programmen och den enformiga sysslan att slå in samma information flera gånger. Så ska det inte behöva vara. IT finns till för att underlätta!

Känner du igen dig i det här? Har du också suttit och fått slå in samma information på flera olika ställen? Kanske har du också tänkt att IT borde göra livet lättare, men istället har det gett dig mer jobb. Om så är fallet – då ska du prata med oss! Att göra IT-processer lättare är ett av de områden vi jobbar mest med, och en av våra absoluta specialiteter är REST API.

Vilket IT-program som du använder tycker du kräver mest enformigt administrativt arbete?


Vidare rekommenderad läsning som kan passa dig:

Kategorier: Nyheter