Företaget

NewSeed startades som aktiebolag 2009. Företaget ägs och drivs av Magnus Lindgren, i styrelsen sitter det för närvarande endast familjemedlemmar. Familjen Lindgren har en lång tradition av eget företagande.

Företaget kommer till övervägande del bedriva konsultverksamhet gentemot framförallt stora företag och koncerner. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster på internet. Med över tjugo års erfarenhet inom e-tjänster har Magnus Lindgren varit med och byggt allt från små enskilda kundanpassade lösningar till att ta fram internationella skalbara lösningar i molnet. Det finns en lång erfarenhet framförallt inom e-handel och TIC-industrin (Testing, Inspection, Certification).

Utöver traditionella konsultuppdrag kommer företaget även att syssla med affärsutveckling med partners. Målet är att hjälpa morgondagens entreprenörer utvecklas och växa på bästa sätt stött av IT. Exempel på projekt som NewSeed är aktiv inom är Elobina och K for Contact.

New Seed förverkligar idéer.

Milstolpar

  • 2009 grundas New Seed IT Solutions AB
  • 2012 anställer NewSeed sin första utöver grundaren själv
  • 2018 NewSeed blir registrerat varumärke