Företaget

NewSeed startades som aktiebolag 2009. Företaget ägs och drivs av Magnus Lindgren, i styrelsen sitter det för närvarande endast familjemedlemmar. Familjen Lindgren har en lång tradition av eget företagande.

Företaget kommer till övervägande del bedriva konsultverksamhet gentemot framförallt stora företag och koncerner. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster på internet. Med över tjugo års erfarenhet inom e-tjänster har Magnus Lindgren varit med och byggt allt från små enskilda kundanpassade lösningar till att ta fram internationella skalbara lösningar i molnet.

Utöver traditionella konsultuppdrag kommer företaget även att syssla med affärsutveckling med partners. Målet är att hjälpa morgondagens entreprenörer utvecklas och växa på bästa sätt stött av IT.

New Seed förverkligar idéer.