Node.JS

Node.JS är byggt för att ta JavaScript till webbservern eller installerad på en klient. Det otroligt populära programmeringsspråket JavaScript används framförallt inom webbutveckling i webbläsare. Med Node.JS kan man även skriva serverapplikationer såsom webbapplikationer med JavaScript.

NewSeed har arbetat med Node.JS sedan 2015. Det första projekt som vi använde oss av Node.JS var Elobina. Sedan dess har vi valt Node.JS i många projekt där det passat. Ofta lämpar sig Node.JS mycket väl för att exempelvis bygga ett REST-API.

Som veteran inom utveckling är man ofta skeptisk till att ta in JavaScript i affärskritisk kod. Detta då JavaScript ursprungligen sågs som instabilt och inte gick att lita. Det är en nu förlegad syn, JavaScript har kommit för att stanna och Node.JS bevisar detta med sin populäritet och spridning. På en Node.JS-konferens i Vancouver 2018 berättade bland annat Lowe’s, Netflix, Pintrest och CNN hur de använde Node.JS och JavaScript för att leverera sina webbtjänster.

Fördelar vi ser med Node.JS:

  • enkelt och lättillgängligt att programmera
  • byggt för skalbarhet
  • stort befintligt bibliotek av funktioner
  • samma programmeringsspråk för både frontend och backend för webbapplikationer
  • kod och bibliotek går att använda överallt
  • enkelt att sätta upp och använda i exempelvis Amazon Web Services (AWS)

Läs mer om Node.JS på Wikipedia eller på Node.JS egna hemsida.