Vad är en serverlös tjänst?

En serverlös tjänst är när du köper en färdig tjänst via en leverantör utan att själv behöva hantera den bakomliggande infrastrukturen. Begreppet serverlös kommer från engelskans ”Serverless Computing”. Det finns såklart servrar bakom tjänsten men dessa varken ser man eller behöver man administrera som köpare av tjänsten. Traditionellt sett så betalar man för en maskin med en fast månadskostnad, där du själv måste sköta mjukvaran som körs på servern. Att köra serverlöst innebär att du själv inte behöver tänka på varken hårdvaran eller mjukvaran som kör din tjänst. Det finns flera leverantörer som erbjuder olika typer av serverlösa tjänster, bland annat Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Functions samt IBM Cloud Functions.

Ett exempel

Ett exempel på sådan serverlös tjänst är Amazons Relational Database Service (RDS). Istället för att behöva sätta upp en egen maskin för att hantera databasen så köper man den färdig som en tjänst. Till tjänsten ansluter man via användarnamn, lösenord och adress precis som till en vanlig databas. Själva servern bakom tjänsten hanteras internt av Amazon. Man kan fortfarande bestämma vilken prestanda som den bakomliggande servern ska motsvara men behöver inte alls hantera servern i sig. Detta gör att man kan fokusera helt och hållet på tjänsten utan att behöva fundera över den bakomliggande servern.

Det finns sedan en mängd liknande tjänster såsom en tjänst för att leverera .NET eller Java-projekt utan att behöva sätta upp servern bakom. Ett komplett exempel är ett REST-API skrivet i Java eller NodeJS som körs med hjälp av Elastic Beanstalk (för Java-delen), RDS (för databasen) och S3 (för filhantering). Detta ger en tjänst som drivs helt utan att en enda server behöver administreras.

Fördelar med serverlös tjänst

En av de största fördelarna med en serverlös tjänst är att man slipper all hantering och underhåll av servrar. Det innebär att man behöver inte oroa sig för varken hårdvara eller mjukvara som inte fungerar eller behöver uppdateras. Man kan fokusera helt och hållet på tjänsten i sig.

Många serverlösa tjänster är också skalbara, det vill säga att man kan öka dess kapacitet mycket enkelt eller kanske även helt automatiskt vid behov. Detta kan användas både för att klara av prestandakrävande toppar men även omvänt för att kraftigt dra ner – eller helt ta bort – kostnaden när tjänsten inte används.

En serverlös tjänst är optimerad för sitt syfte. Det betyder att serverresurserna (som ombesörjs av den som levererar tjänsten) används så effektivt som möjligt. Detta leder till att en serverlös tjänst kan vara billigare än att själv hantera samma tjänst.

Nackdelar med en serverlös tjänst

En av de främsta nackdelarna med en serverlös tjänst är såklart avsaknaden av servern. Det är lätt att använda en och samma server till många olika syften och tjänster. För en serverlös tjänst så går detta inte att kombinera på samma sätt. Serverlösa tjänster kan också bli dyrare av denna anledning eftersom tjänsterna kan komma att behöva köpas var för sig.

En serverlös tjänst levereras som den är och man kan därför själv inte modifiera den på något sätt. Det kan minska friheten som annars kan finnas i vissa tjänster att konfigurera eller modifiera den efter eget behov. Det kräver att man använder tjänsten som den är tänkt att användas.

Serverlösa tjänster kan vara olika från olika leverantörer. Det betyder att genom att använda en serverlös tjänst så låser man in sig hos en specifik leverantör. Det kan även innebära säkerhetsrisker då man som köpare inte har kontroll över vilken underliggande hårdvara eller mjukvara som används samt om den är sårbar för insyn.

Sammanfattning

Rätt använt kan serverlösa tjänster både förenkla och vara kostnadseffektiva – men valet är inte alltid helt enkelt. Det kan vara bra att kombinera serverlösa tjänster med en traditionell serverlösning också. De tjänster som lämpar sig väl i serverlös miljö körs så medan resterande tjänster fortfarande använder en traditionell server.

 • Inget behov att administrera en server
 • Tjänsten optimerad för syftet
 • Skalbar efter behov
 • Kan endast användas för syftet
 • Anpassning av tjänsten inte alltid möjlig

Vill du veta mer om serverlösa tjänster? Vi på NewSeed hjälper er gärna förklara vad det innebär för er samt gör en utvärdering om ni har system som lämpar sig att flytta så att de blir serverlösa.

  En timmes kostnadsfri rådgivning

  Vill ni ha inspiration eller veta vad som är möjligt? Kontakta oss på NewSeed så bokar vi in ett möte och diskuterar just era idéer. NewSeed förverkligar idéer.


  Lund/MalmöGöteborgStockholmTelefon