NewSeed

NewSeed startades som aktiebolag 2009. Företaget ägs och drivs av Magnus Lindgren, i styrelsen sitter det för närvarande endast familjemedlemmar. Familjen Lindgren har en lång tradition av eget företagande.

Bakgrund

Företaget kommer till övervägande del bedriva konsultverksamhet gentemot framförallt stora företag och koncerner. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster på internet. Med över tjugo års erfarenhet inom e-tjänster har Magnus Lindgren varit med och byggt allt från små enskilda kundanpassade lösningar till att ta fram internationella skalbara lösningar i molnet. Det finns en lång erfarenhet framförallt inom e-handel och TIC-industrin (Testing, Inspection, Certification).

Affärsidé

NewSeed förverkligar idéer. NewSeed ska vara en partner att lita på för framförallt IT-utveckling. Med en lång och bred erfarenhet så kan vi även erbjuda rådgivning om IT-utveckling som berör allt från marknadsföring till administration och affärsutveckling.

I första hand ska NewSeed arbeta med konsultuppdrag gentemot större företag. Vi hjälper till att förenkla och förbättra. Vårt mål är att IT-systemen ska upplevas som enkla och som hjälpmedel i verksamheten.

Utöver traditionella konsultuppdrag kommer företaget även att syssla med affärsutveckling med partners. Målet är att hjälpa morgondagens entreprenörer utvecklas och växa på bästa sätt stött av IT. Exempel på projekt som NewSeed är aktiv inom är Elobina och K for Contact.

New Seed förverkligar idéer.

Milstolpar

  • 2009 grundas New Seed IT Solutions AB.
  • 2012 anställer NewSeed sin första medarbetare utöver grundaren själv.
  • 2015 Elobina börjar utvecklas.
  • 2017 K for Contact börjar utvecklas.
  • 2018 NewSeed blir registrerat varumärke.
  • 2019 får NewSeed AAA-rating från Soliditet.
  • 2021 öppnar vi vårt andra kontor.
  • 2021 vinner vi det nationella hackathonet Hack for Sweden och får i samband med det utveckla en app åt Naturvårdsverket.