Företaget

New Seed startades som aktiebolag 2009. Företaget ägs och drivs av Magnus Lindgren, i styrelsen sitter det för närvarande endast familjemedlemmar. Familjen Lindgren har en lång tradition av eget företagande.

Företaget kommer till övervägande del bedriva konsultverksamhet gentemot allehanda företag. Spetskompetensen ligger inom utveckling av webbtjänster på Internet. Med över femton års erfarenhet av e-handel har Magnus Lindgren varit med och byggt allt från små enskilda kundanpassade lösningar till att ha haft en nyckelroll i utvecklingen av några av Sveriges största e-handelstjänster.

Utöver traditionella konsultuppdrag kommer företaget även att syssla med affärsutveckling med partners. Målet är att hjälpa morgondagens entreprenörer utvecklas och växa på bästa sätt stött av IT.

New Seed förverkligar idéer.