Vad är en molntjänst? 

En molntjänst är en internetbaserad tjänst för att lagra data. Datan kan t.ex. vara i form av bilder, dokument eller personuppgifter. Namnet molntjänst kommer av att det är “något på avstånd” som “innehåller något eller kan lagra något”. Det började användas av allmänheten omkring år 2002, då Amazon och Google började lansera enklare molntjänster. Tidiga molntjänster som du idag troligen använder i privatlivet är Spotify, Facebook och iCloud (Apples lagringsutrymme).

Molntjänster används idag både av privatpersoner och företag. Det är ett praktiskt sätt att lagra filer som många har tillgång till eller som många ska jobba och redigera i. Det är också praktiskt i aspekten att man med en molntjänst kan nå filerna från vilken enhet som helst, så länge man har internetuppkoppling. I praktiken så innebär det att man kan arbeta från vilken dator eller mobil enhet som helst istället för att vara bunden till t.ex. sin jobbdator eller ett USB-minne. 

En annan stor fördel med att filerna inte är bundna till en viss enhet, exempelvis en mobil eller en dator, är att om den enheten skulle gå sönder eller bli stulen så är inte filerna förlorade. Alla minns vi tiden då en stulen eller vattenskadad telefon/dator innebar att bilder och dokument från flera år tillbaka blev förlorade. Med en molntjänst är alla filer sparade på internet och påverkas inte av om den fysiska enheten ändras. 

Hur används molntjänster i företag? 

Möjligheten att lagra information och filer via internet har varit särskilt framgångsrikt i företag. All sorts företagsinformation, så som kunduppgifter, strategier och interna dokument, lagras enkelt och säkert i molnet. Det har möjliggjort att olika anställda kan jobba på samma dokument samtidigt eller kunna dela information de behöver i arbetet, istället för att maila över dokument till den som behöver det. CRM-system, Google drive och tidrapportering är exempel på molntjänster som idag används flitigt i företag. De är alla program som gör det gemensamma arbetet i företaget mer smidigt och effektivt. Det gör det även lättare för anställda att jobba remote, eftersom de inte behöver ha fysisk tillgång till materialet. 

Den andra anledningen till att molntjänster blivit så populärt bland företag är säkerhetsaspekten. Alla de dokument som företag innehar, allt från strategier till kunduppgifter till upparbetat material som ska säljas till kunder, behöver en säker lagring. Att lagra det i molnet gör att man slipper risken att det går förlorat om en dator eller annan lagringsenhet skulle bli stulen eller gå sönder. Kostnaderna kan vara väldigt stora vid sådant förlorat material. 

I fråga om att dokument går förlorade finns även risken att de försvinner med anställda som slutar, och då kanske missar att lämna över alla dokument den jobbat i och alla noteringar den har om de har varit lagrade på t.ex. en dators hårddisk. Finns allt istället samlat i molnet minimeras den risken helt. Och som nämnt ovan så minskar det förödelsen om en anställd skulle få sin jobbmobil/dator stulen eller skadad. 

De molntjänster som säljs till företag är idag väldigt anpassade efter de behov företag har och de är ofta väldigt enkla att börja använda. Betalningen för molntjänster är ofta i SaaS-modell, där företaget betalar en mindre månads- eller årsavgift. Det är en fördel för att företaget ska slippa göra stora investeringar i dyra IT-system. Många molntjänster kommer även med andra företagsanpassade funktioner utöver den centrala lagringen, och det finns därmed många olika program att välja mellan på marknaden. Vi rekommenderar att du har en nära dialog med din IT-konsult för att navigera i djungeln till ett program som passar just ditt företag. 

Finns det risker med att använda en molntjänst? 

Cyberattack. Dataintrång. Krypterade filer. Dataskyddsförordningen. Geografisk lokalisering. Ägandeskap över uppladdad data. 

Kanske är detta ord du förknippar med molntjänst. I samband med att fler företag flyttat ut sina filer till molnet har ett antal attacker skett där hackers försökt ta sig in och stjäla informationen. Det har lett till att företag fått betala stora summor i skadestånd. I och med det så har även lagar fått ändras och molnleverantörer har fått utrusta sig med starkare skydd. Här benar vi ut vilka hot som finns, vems ansvar ett intrång är och vad man ska tänka på för att känna sig trygg. 

Vad är ett dataintrång? 

Eftersom information är en värdefull tillgång har den alltid varit utsatt för hot och angrepp. Det är anledningen till att den tidigare har förvarats på pappersark i pärmar, på externa CD-skivor, minneskort, hårddiskar, USB-minnen, eller andra skyddade platser. När det flyttas till att istället ligga i en molntjänst på internet så är det rimligt att man även där får se till att den är väl skyddad, och man får räkna med att den kan bli angripen. En sådan attack kallas cyberattack eller dataintrång.

Hur påverkar GDPR molnlagringen? 

Dataskyddsförordningen GDPR infördes år 2018 och handlar om säkerhet för lagring av persondata. Du kommer kanske mest ihåg det som våren då du fick e-mail av alla företag du någonsin registrerats på där de med juridiska termer förklarade de säkerhetsåtgärder de vidtagit för fortsatta lagringen av dina personuppgifter. GDPR behandlar levande människor inom Europeiska unionen och syftar på att företag inte ska kunna inneha någons personuppgifter utan dess samtycke. Lämnar man sina personuppgifter hos ett företag och samtycker till att de lagrar datan så har även företaget ansvar för att informationen är skyddad och att ingen annan kommer komma åt den. Vid ett dataintrång, då en utomstående tar sig in i molnet, så kan inte längre företaget garantera att dina personuppgifter är skyddade. 

Då uppkommer frågan om vem som då är ansvarig för att personuppgifterna läckt ut – företaget du lämnat dem till eller molndistributören, som ju är ansvarig för molnets säkerhet. Dessutom har det visat sig att de flesta dataintrång inte är orsakade av bristande säkerhet i molnet – utan att det företag som laddar upp datan på något sätt använder tjänsten fel eller har slarvat med säkerheten. Med tanke på det så rekommenderar vi att man har en nära dialog med sin IT-konsult för att undvika misstag.

I samband med frågan om ansvarsfördelning så uppkommer även frågan vem som äger den data som laddats upp i molnet. När Facebook lanserades, med riktlinjen att molnleverantören äger det som laddas upp på siten, så satte de branschstandard som levde kvar länge. När molnlagring senare började användas i företag så började denna standard att diskuteras.

Ansvaret för molnets säkerhet och ägandeskap av uppladdad data är två frågor som fortfarande håller på att utredas och troligtvis kommer påverka mycket av framtidens internetanvändning, både privat och på jobbet. 

Hur påverkas vi av att anlita en utländsk molndistributör? 

En annan fråga som uppkommit är molnets geografiska placering. I och med att olika länder och regioner har olika lagar så påverkar det hur molnets innehåll ska skyddas, vem som kan få tillgång till det och vem som bär ansvaret om informationen läcker ut. Idag går det ofta att välja att molndistributören ska lagra datan i Sverige eller i EU, vilket är en klok åtgärd. Att se upp med är dock att molndistributörer ibland krypterar filerna. Kryptering är att dela på filerna för att göra dem svårare att läsa av av en inkräktare. I samband med det kan det hända att även om din data ska förvaras i Sverige, så kan delar av den hamna någon annanstans. 

En till sak finns att se upp med i och med en globaliserad industri. Även om du ser till att din data förvaras inom Sveriges gränser så kan företaget du köper molntjänsten av vara utländsk, och då i första hand lyda under lagarna från sitt hemland. De kan då krocka med Svenska eller Europeiska lagar, t.ex. GDPR.

36 miljoner kronor. Så mycket i genomsnitt kostade dataintrång i genomsnitt för företag år 2019, enligt en undersökning från IBM och Ponimon Institute. Det är en summa som gör det värt att se över säkerheten en extra gång. Vi rekommenderar att du väljer en IT-konsult med stor erfarenhet som kan se till att du får den tryggaste molntjänsten för ditt företags behov. 


Allt molnigare i hela världen – Sammanfattning

Då internet normaliserats så har det möjliggjort att man kan lagra filer, bilder, dokument, personuppgifter och liknande i molntjänster. Väl lagrat där så är det skyddat mot den förlust som annars skulle komma om enheten filen var lagrad på skulle bli stulen eller gå sönder. Lagring i molnet innebär också att man kan nå filen från vilken dator eller mobil som helst och är därmed inte bunden till en specifik enhet. 

I företag underlättar molntjänster för att flera anställda ska kunna ta del av och jobba i samma dokument. Det är också en stor säkerhetsförbättring för att lagra de hemliga filer man har i företaget. Molntjänsterna är ofta väldigt anpassade efter företags behov och är enkla att jobba i, och betalas som en prenumerationsmodell. 

Säkerheten är väldigt central för molntjänster och det finns stora risker om man skulle få dataintrång. Geografisk lokalisering, ansvarsfördelning och ägandeskap av uppladdad data är alla aktuella punkter att se över i samband med val av molndistributör. Rådfråga en erfaren IT-konsult för att känna dig säker i val av molntjänst.

Till exempel oss! Vi har erfarenhet från webben sedan dess uppkomst, och har varit med i sedan början när den första molntjänsten kom. Vi har stor kännedom om de olika alternativ som finns på marknaden och har valt att använda oss av Amazon AWS. Anledningen till det är delvis deras stora utbud av tjänster, vilket möjliggör att man verkligen kan få det man behöver. Deras tjänster är också väldigt enkla att jobba i och sätta upp – vilket för våra kunder innebär att priset minskar. Slutligen så är Amazon en av de tre största molnleverantörerna och har ett väldigt tryggt säkerhetsskydd. Ett par exempel på andra som använt sig av Amazons molntjänst är NASA, Netflix och Barack Obamas presidentkampanj år 2012. 


Vill du ha mer information om hur du i ditt företag skulle kunna jobba mer med molnet, och hur ni ser till att slippa de risker som finns? Kom in på en kopp kaffe! Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första möte där vi kan diskutera vad vad för typ av tjänst du behöver och ge information om hur utvecklingsprocessen skulle se ut.


LundMalmöGöteborgStockholmAnnat (ange under övrigt)