App-utveckling för iPhone eller Android

Vill du skapa en app? Vi hjälper dig med en kostnadseffektiv utveckling! New Seed har utvecklat appar av många olika slag. Allt från enkla billiga så kallade webbappar till avancerade plattformsspecifika iPhone- eller Android-appar.

App-utveckling skiljer sig från traditionell programutveckling på ett antal punkter. Framförallt är det ofta den begränsade formfaktorn som måste beaktas. Smartphones och tablets har en mer begränsad skärmyta men har istället andra fördelar som bör utnyttjas. Mobilitet är såklart den främsta, men verktyg såsom GPS, kamera, adressbok med mera ska inte underskattas!

App-utveckling på New Seed

En app kan utvecklas som ett komplement till ett affärssystem eller som en helt fristående produkt. En app kan användas i reklamsyfte för att stärka ett varumärke. Givetvis kan en app även vara en helt fristående egen produkt såsom ett spel eller verktyg.

React Native logo

Det finns en rad olika verktyg att tillgå beroende på hur man vill utveckla sin app. New Seed har erfarenhet av flera av dessa och kan ge er råd vilken väg som är den bästa. Man kan till exempel ta fram billiga prototyper i enkel HTML5. Vill man ha plattformsoberoende appar så finns det en rad ramverk för dessa, bland annat React Native som utvecklas av Facebook. Sedan går det såklart att utveckla i Java på Android eller ObjC/Swift på iOS direkt såklart!

WebbApp

Den enklaste formen av en app är en så kallad WebbApp. En WebbApp är i grunden en vanlig webbsida fast som är utformad specifikt för att användas på en telefon. En WebbApp kan i många avseende bete sig som en vanlig app. Den kan ”installeras” på hemskärmen både på iPhone och Android. Den går att köra i helskärm och se ut som en helt vanlig app. Det går även att bygga dem så att de fungerar helt och hållet offline. Några av begränsningarna är att de inte har samma tillgång till resurser på telefonen som en riktig app har. Exempelvis åtkomst till sensorer eller adressbok är begränsad och fungerar på samma sätt som en vanlig hemsida. En WebbApp går heller inte att publicera i App Store eller Google Play.

App med React Native

React Native är ett ramverk som underlättar app-utveckling. Det finns många fördelar med React Native men en av de främsta är att man kan använda samma utveckling till både iPhone och Android. React Native är också tillgängligt då det på många sätt påminner om webbutveckling med vanliga React. Dessa fördelar gör att utveckling ofta går snabbare och därmed billigare i React Native jämfört med att utveckla direkt för varje plattform för sig. Nackdelen med React Native är att specifika funktioner för åtkomst till telefonens resurser ändå måste ske via moduler som skrivs i plattformsspecifik kod. De vanligaste resurserna kan man hitta öppna moduler för.

Native App

En native-app är en app utvecklad specifikt för iPhone eller Android. För iPhone är det ObjectiveC eller Swift som används medan huvudspråket för Android är Java. En native-app har full tillgång till alla telefonens resurser. Nackdelen med denna form av utveckling är att den är kostsam då den måste utföras för varje plattform. Programmeringsspråken som används kan upplevas som omständliga för att lösa enkla problem, de är byggda för att vara tillförlitliga och exakta. Native-appar lämpar sig bäst när man vill bygga mycket tillförlitliga eller resurskrävande appar.

Vilken utvecklingsform är bäst?

Det finns såklart ingen som är ”bäst” – de har alla olika fördelar och nackdelar. De är dessutom inte uteslutande då en app i slutändan kan vara byggd baserat på alla tre utvecklingsformerna! En React Native-app kan innehålla komponenter som är utvecklade i native-kod och som har webbvyer som ansluter till webbappar!

WebbApp React Native Native App
Hemskärmen Ja* Ja Ja
Off-line Ja* Ja Ja
Lagring Ja* Ja Ja
GPS Ja* Ja Ja
Kamera Ja* Ja Ja
Push-notiser ** Ja Ja
App Store Ja Ja
Bakgrundshändelser Ja Ja
En kodbas Ja

* Vissa begränsningar kan förekomma
** En viss form av push-notiser går att skicka via webbvyer men dessa är inte lika tillförlitliga som ”äkta” push-notiser.

Vi på New Seed vill gärna höra era idéer och ge förslag på hur vi kan förverkliga dem! Med erfarenhet av flera års app-utveckling ska vi säkert kunna hjälpa er!

Kom in på en kopp kaffe!

Boka in ett första möte med oss, så diskuterar vi din idé och hur vi skulle kunna vara till hjälp. Det första mötet med oss är alltid helt kostnadsfritt. Ibland är det inte så lätt att själv se lösningen på ditt problem och då kan det vara bra att få diskutera det i lugn och ro med någon som har erfarenhet av att lösa liknande situationer. Ge oss dina problem – så kommer vi tillsammans fram till en lösning.

Skicka en förfrågan