Integritet och sekretesspolicy

Hantering av personuppgifter inom NewSeed
Detta dokument beskriver kortfattat hur NewSeed hanterar personuppgifter inom sin organisation. Självklart strävar NewSeed att hantera personuppgifter och annan känslig information på ett säkert sätt. Beroende på din relation till NewSeed kan olika uppgifter komma att sparas av företaget. Har du några som helst frågor så kontakta vår personuppgiftsansvarige (se nedan).

En mer detaljerad lista över aktuella system och uppgifter hanteras internt av personuppgiftsansvarig på NewSeed.

Personuppgiftsansvarig

NewSeed har utsett en personuppgiftsansvarig. För att komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige kontakta företaget på något av följande vis:

Post: NewSeed AB, Järnåkravägen 3, 222 25 LUND

E-post: controller@newseed.se

Anställda

NewSeed har med sina anställda tecknat ett avtal gällande hantering av personuppgifter. I detta avtal framgår hur den anställdes uppgifter används samt kommuniceras utåt. I avtalet framgår även hur den anställde ska hantera personuppgifter som företaget har tillgång till.

Personuppgifter till anställda såsom namn, telefon och e-post kommer att lämnas ut till våra kunder samt på vår hemsida.

Kunder

Via sina kunder får NewSeed tillgång till kontaktuppgifter för individer inom kundens organisation. Personuppgifter som NewSeed får tillgång till på detta vis kommer att sparas systematiskt i följande system:

  • Kontaktlista i företagstelefoner
  • Kontaktlista i företagets e-posthanteringssystem
  • Kontaktlista i företagets faktureringssystem
  • Kontaktlista i företagets kundvårdssystem

Utöver dessa listor kommer personuppgifter att automatiskt sparas i samband med inkommande eller utgående e-post eller telefonsamtal. Detta sparas av det system som skickar eller tar emot händelsen. Genom att skicka e-post eller ringa till NewSeed godkänner ni denna lagring.

Kontaktuppgifter till individer inom kundens organisation sparas så länge kunden är aktiv hos NewSeed och upp till två år efter. Syftet är att kunna erbjuda en god service åt företagets kunder.

Övrigt

För övriga frågor eller en mer detaljerad förklaring vänligen kontakta oss.