Hur gör man en app?

Har du tankar på att utveckla din verksamhet med en app? Eller kanske rent av bygga din verksamhet omkring en app? 

Vilket roligt beslut! Och helt tidsenligt. Vår mobilanvändning har ökat stort de senaste åren och spås bli ännu större i framtiden, och med det följer ett stort fokus på appar. Många går i tankar att utveckla sin egen app för att också kunna följa med i den tekniska utvecklingen. Men med dessa tankar kommer kanske en del frågor och funderingar, frågor som är svåra att få svar på i texter som handlar om de tekniska aspekterna av apputveckling. Här har vi samlat information och svar på de frågor vi brukar få. Är det så att du fortfarande har funderingar eller frågor efter att ha läst denna text – hör av dig till oss!

Utvecklingen av appar

Varför ska man satsa på appar?

I dagens app-samhälle verkar vi delas i två läger; de som har jättemånga appar – och de som bara har de allra nödvändigaste. Utvecklingen av appar tog fart i samband med att smartphones lanserades omkring år 2007. Då var appar främst tillägg till telefonen i form av spel eller utökade kamerafunktioner. Sedan dess har apputvecklingen växt till en global industri, och idag kan appar även användas på andra prylar än telefoner, så som TV’s, armbandsklockor och i bilar. Apparnas nytta och ändamål varierar stort och de utvecklas ständigt till att ge oss nya funktioner för att underlätta våra vardagsliv.

Utvecklingen för appar har alltså gått snabbt och utvecklats till mycket mer än de var från början. Precis det kan vi även säga om hur framtidens utveckling och användande av appar kommer se ut. 

Hur många appar har du nedladdade? Tillhör du gruppen ”bara-de-jag-behöver” eller ”allt-som-verkar-intressant”?

Vad kan vi säga om framtiden för appar?  

Framtidens appar är starkt förknippade med en annan utveckling vi ser i samhället; att vi köper mer och mer som ett s.k. SaaS-system. SaaS står för Software as a Service och översätts till att vi betalar för mjukvara på det sätt som vi annars betalar för tjänster. Den största skillnaden blir att man då fördelar betalningen på ett längre tidsspann istället för att betala allt i en stor klumpsumma vid inköpstillfället. SaaS möjliggör därmed en ny form av betalning, vilket gör det enklare att tjäna pengar på att utveckla mjukvara och därmed också appar. Det öppnar upp möjligheten för att istället för att begränsa sig till att endast sälja till den lilla målgrupp som har råd med dyra IT-system så kan nu mjukvaran säljas till de stora massorna för en jämförelsevis väldigt liten summa, men fortfarande vara lönsamt. Detta nya betalsystem kommer göra apputveckling mer lönsamt, vilket i sin tur lär driva på utvecklingen.

I framtiden kommer vi också se en utökad användning av appar genom att vi har dem på fler saker i våra hem. Fler och fler av våra prylar blir nu allt mer tekniska, och tekniken möjliggör att de kan vara uppkopplade till internet. Det kallas Internet of Things, förkortat IoT. I och med uppkopplingen till internet så möjliggörs för många enheter också att kunna ladda ner appar. Det innebär att framtidens appmarknad inte bara kommer vara riktade till våra mobiltelefoner, utan även kan vara kopplade till våra hem, våra TV’s, våra armbandsklockor och våra bilar. Appar kommer i och med det att bli allt viktigare i vår vardag och vi kommer använda dem till mer. 

En annan ökande trend inom apputvecklingen är att företag erbjuder en app till sina kunder. I och med detta kan företaget utnyttja mobilens unika funktioner, så som geografisk placering och kamerafunktion, för att erbjuda sina kunder funktioner och service som de annars inte hade fått. Viktigt i det är då just att företaget ser till att appen inte enbart har samma funktioner som kunden fått om den gått in på företagets hemsida. Det måste finnas ett annat värde för kunden för att denna ska ladda ner appen. Att utnyttja mobilens funktioner är då ett sätt att ge den typ av värde.

Om man inte är säker på att man är beredd att utveckla en app så finns det en medelväg – en så kallad WebbApp. En WebbApp är en hemsida särskilt anpassad för att nås från mobiltelefoner. Det kan innebära att gränssnitt och utseendemässigt påminner den om en applikation, men användaren behöver inte ladda ner den till sin mobiltelefon. WebbApp är något vi kan rekommendera alla företag idag. Utvecklingen går mot att vi spenderar mer och mer tid på våra mobiltelefoner och att då se till så att ens hemsida är snygg och enkel att navigera på från en mobiltelefon kommer bli minst lika viktigt som att den är ser bra ut ifrån en dator.

Hur tjänar man pengar på appar? 

Varför är de flesta appar gratis? 

Har du funderat över hur det kommer sig att företag ser det som lönsamt att lägga stora finansiella resurser på att planera en app, utveckla den, marknadsföra den och underhålla den, när de flesta appar i sig är gratis att ladda ner och använda? 

Vissa appar bidrar till någon form av betalning, så som att de kostar att ladda ner, kostar att uppgradera till premiumversion eller att de gör det lättare för användaren att betala för en vara och därmed driver försäljning. De kan också sälja reklamplats. På det sättet kan appens lönsamheten beräknas ganska enkelt. De mest nedladdade apparna som betalas för och de appar som gett mest i direkt inkomst är i huvudsak mobilspel. 

Men det kan också finnas ett stort värde i att erbjuda en betalfri app. Som företag kan det vara att erbjuda extra service till sina kunder. Att ha en applikation i sin telefon som en snabbåtkomst till företaget kan idag jämföras med när företag började ha egna hemsidor. Vid det tillfället skedde en förflyttning från att kunden endast kunde nå företag via telefon eller fysiskt möte, till att kunden själv kunde surfa in på företagets hemsida och söka efter information, eller skicka ett mail för att få kontakt. Idag är det nästan otänkbart att ett företag skulle klara sig utan en hemsida. 

“Banks are modernizing with a clear focus: to become the center of their customer’s life.

A new era in banking is here. It is pushing banks into interesting new business territories. It is moving straight into the hearts of millennials who have been weaned on digital. And, most importantly, banks are becoming an intrinsic part of the everyday lives of their customers.”

Källa: Smart applications – the future of applications

Ett annat mervärde i att tillhandahålla en betalfri app är den marknadsföring det innebär. Reklambranschen har de senaste åren exploderat och vi blir nu mer och mer resistenta till den reklam vi alltid har omkring oss. I och med det så finns det ett oerhört stort marknadsföringsvärde i att få placera ditt varumärke på en liten appsymbol i privatpersoners egna mobiltelefon. Och inte bara telefon – som vi nämnde tidigare så utökas ju nu antalet smarta prylar som vi har appar på. Under de närmsta åren kommer du alltså kunna visa ditt varumärke i kunders privata klocka, TV, bil osv. Lyckas du skapa en app som kunder ser värdet av att ha i alla sina prylar så har du tagit dig in i deras vardag och i deras undermedvetna på ett sätt som marknadsföringsavdelningar aldrig tidigare kunnat föreställa sig. 

Det finns också appar som får sin inkomst från en tredje part. Företagen bakom dem kan i sin tur få inkomst genom att ett annat företag tillhandahåller den till sina kunder. Swish är ett exempel på en sådan app. Då de har fått många konsumenter att efterfråga den så kan de sedan ta betalt av konsumenternas banker. 

Praktiska frågor 

Vad kostar det att utveckla en app och hur lång tid tar det? 

Kostnaden och tidsåtgången för att tillverka en app beror stort på appens funktioner. För de allra enklaste funktionerna hamnar en app på ca 25-30 000kr, inklusive publicering på App store och/eller Google play. För en så pass enkel app tar det ca 1 månad att utveckla. I det är det inkluderat tiden det tar för appdistributören att gå igenom appen och godkänna den för bruk. 

Om appen som ska utvecklas ska ha ytterligare eller unika funktioner så stiger priset snabbt till åtminstone 50-60 000 kr och uppåt.

Vad finns det för dolda kostnader i apputveckling?

Dolda kostnader kan komma i utvecklandets tre olika faser: 

  1. Om utvecklaren inte förstått din plan för appen och funktionerna. Det kan vara svårt att förmedla den bild man har av appen till en extern utvecklare, och det finns mycket att tänka på. Med lite otur kan det resultera i att appen utvecklas fel, vilket kan ta många dyra arbetstimmar att rätta till. Denna risk brukar vara större om den inhyrda utvecklaren är oerfaren eller om man hyr in utländska utvecklare.
  2. Om App store eller Google play inte godkänner appen – och extra utveckling för nya funktioner tillkommer efter att appen förväntades vara klar. Även här tjänar du på att använda dig av erfarna utvecklare som känner till de krav som ställs på appar och kan ha de med i beräkningen från början. 
  3. Om din utvecklare själv behöver göra det underhåll som krävs på appen istället för att göra det så användarvänligt att du själv kan sköta underhållet. Appens underhåll är något som kanske lätt faller mellan stolarna när man diskuterar dess utveckling, men det är nog så viktigt. Se till att du och din utvecklare har samma bild av det. 

Vad gör en app framgångsrik? 

Den mest självklara faktorn som gör en app framgångsrik är att tillhandahålla funktioner som uppfyller behov. Att tänka på är att appen ska möjliggöra andra saker än vad kunderna hade kunnat få genom att bara gå in på er hemsida. Utnyttja de funktioner som är speciellt för just mobilen, t.ex. gps-funktionen, kameran, adressboken, enkel betalning. Inte bara gör det appen väldigt funktionell, utan det ger också appen pluspoäng i Apples eller Google plays rankning jämfört med andra appar. Har du inte själv koll på vad som ger appar pluspoäng i distributörernas rankingsystem så be din apputvecklare om råd.


Sammanfattning

Vi ser att utvecklingen rör sig mot att appar kommer spela en allt större roll i vår vardag. Vi kommer använda oss av dem i hemmet, i bilen, på jobbet och på fritiden. Vi ser också att de kommer börja användas på fler enheter så som smarta klockor, TV’s, bilar och i hus. 

Appindustrin tjänar idag stora summor pengar på olika sätt och det kan förväntas öka ytterligare. Det verkar även finnas ett stort marknadsvärde i att få ha din app och din logga i individers privata telefoner.

Kostnaden för att tillverka en app påverkas av en mängd variabler. Vi rekommenderar att du anlitar någon med mycket erfarenhet, som du kan ha ett nära samarbete med så appen blir så som du vill ha den – men ändå tryggt kan lämna över jobbet till och med stor säkerhet kan förvänta dig en bra produkt. 


Vill du veta mer om apputveckling och den erfarenhet vi har? Kom in på en kopp kaffe! Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första möte där vi kan diskutera vad vad för typ av app du tänker dig och ge information om utvecklingsprocessen. Vi har stor erfarenhet från appmarknaden både från att ha skapat appar till kunder och från att ha skapat appar för eget bruk och distribution.


LundMalmöGöteborgStockholmAnnat (ange under övrigt)