Hur gör man en app?

Har du tankar på att utveckla din verksamhet med en app? Eller kanske rent av bygga din verksamhet omkring en app? 

Vilket roligt beslut! Och helt tidsenligt. Vår mobilanvändning växer allt mer för varje år och spås bli ännu större i framtiden – och med det följer ett stort fokus på appar. Många går i tankar att utveckla sin egen app för att också kunna följa med i den tekniska utvecklingen. Men med dessa tankar kommer kanske en del funderingar, frågor som är svåra att få svar på i texter som handlar om de mer tekniska aspekterna av apputveckling. Här har vi samlat information och svar på de frågor vi brukar få. Är det så att du fortfarande har frågor efter att ha läst denna text – hör av dig till oss!

Utvecklingen av appar

Varför ska man satsa på appar?

I dagens app-samhälle verkar vi delas i två läger; de som har jättemånga appar – och de som bara har de allra nödvändigaste. Utvecklingen av appar tog fart i samband med att smartphones lanserades omkring år 2007. Då var appar främst tillägg till telefonen i form av spel eller utökade kamerafunktioner. Jämför det med hur de används idag – i allt från att legitimera oss till att få kontakt med sjukvården. Idag används de även på andra prylar än telefoner, så som TV’s, armbandsklockor och i bilar. Apparnas nytta och ändamål varierar stort och de utvecklas ständigt för att ge oss nya verktyg för att förbättra våra vardagsliv.

Utvecklingen för appar har alltså gått snabbt och utvecklats till mycket mer än de var från början. Precis detsamma kan vi säga om framtiden för appar – det kommer gå snabbt, och de kommer omfatta så mycket mer än de gör idag!

Hur många appar har du nedladdade? Tillhör du gruppen ”bara-de-jag-behöver” eller ”allt-som-verkar-intressant”?


Vad kan vi säga om framtiden för appar?  

Nya betalningsmodeller som möjliggör annan lönsamhet

Framtidens appar är starkt förknippade med en annan utveckling vi ser i samhället; att vi köper mer och mer som ett s.k. SaaS-system. SaaS står för Software as a Service och innebär att betala för mjukvara på samma sätt som vi annars betalar för tjänster. Den största skillnaden blir att man då fördelar betalningen på ett längre tidspann istället för att betala allt i en klumpsumma vid inköpstillfället. Det gör också att fler har råd med mjukvaran – och med fler kunder ökar intäkterna. SaaS möjliggör därmed en ny form av betalning som gör det enklare att tjäna pengar på att utveckla mjukvara (och därmed också appar). Detta nya betalsystem kommer göra apputveckling mer lönsamt, vilket i sin tur lär driva på utvecklingen.

Appar i hemmet, bilen, armbandsklockan…

I framtiden kommer vi också se en utökad användning av appar då vi kommer ha dem på fler saker än våra telefoner. Allt fler av våra prylar blir nu mer tekniska, och tekniken möjliggör att de kan vara uppkopplade till internet. Det kallas Internet of Things, förkortat IoT. I och med uppkopplingen till internet så möjliggörs för många enheter också att kunna ladda ner appar. Det innebär att framtidens appmarknad inte bara kommer begränsas till våra mobiltelefoner, utan även till våra hem, TV’s, armbandsklockor och bilar. Appar kommer i och med det att bli allt viktigare i vår vardag. 

Utökad kundservice genom användning av mobilens unika funktioner

En annan ökande trend inom apputvecklingen är att företag erbjuder en app till sina kunder. I och med detta kan företaget utnyttja mobilens unika funktioner, så som geografisk placering och kamerafunktion, för att erbjuda sina kunder funktioner och service som de annars inte hade fått. Det är viktigt att appen inte enbart har samma funktioner som kunden fått om den gått in på företagets hemsida. Det måste finnas ett annat värde för kunden för att denna ska ladda ner appen. Att utnyttja mobilens funktioner är då ett sätt att ge den en ny typ av värde.

Medelvägen: WebbApp

Vi spenderar mer och mer tid på internet från våra telefoner. Det har tyvär inte riktigt hemsidors utveckling hängt med på. Ofta när vi besöker en hemsida från en mobiltelefon så är det vi får upp en förminskad version av hur hemsidan hade sett ut från en dator. Vill du hellre att dina besökare får en perfekt användarupplevelse även från sina mobiltelefoner, så kan WebbApp vara ett alternativ.

En WebbApp är en medelväg för att anpassa sig till kundernas ökade mobilanvändning, utan att behöva erbjuda en egen app. En WebbApp är en hemsida som när den nås från en mobiltelefon beter sig annorlunda än när den nås från en dator. Det innebär att hemsidan kan se ut som en mobil applikation och ha de fördelar som appar har, men användaren behöver inte ladda ner den till sin mobiltelefon. WebbApp är något vi kan rekommendera alla företag idag.


Hur tjänar man pengar på appar? 

Varför är de flesta appar gratis? 

Har du funderat över hur det kommer sig att företag anser det vara lönsamt att lägga stora finansiella resurser på att planera en app, bygga den, marknadsföra och underhålla den, när de flesta appar i sig är gratis att ladda ner och använda? 

Olika former av betalningsmöjligheter

Vissa appar bidrar till någon direkt form av intäkt. Det kan vara att de kostar att ladda ner, kostar att uppgradera till premiumversion, säljer reklamplats eller på olika sätt driver försäljning. På det sättet kan appens lönsamheten beräknas ganska enkelt. De mest nedladdade betal-apparna, samt de som gett mest i direkt inkomst, är olika former av mobilspel. 

Betalfri app – att jämföra med när företag började skaffa hemsidor

Men det kan också finnas ett stort värde i att erbjuda en betalfri app. Som företag kan det vara att erbjuda extra service till sina kunder. Att ha en applikation i sin telefon som en snabbåtkomst till företaget kan idag jämföras med när företag började ha egna hemsidor. Vid det tillfället skedde en förflyttning från att kunden endast kunde nå företag via telefon eller fysiskt möte, till att kunden själv kunde surfa in på företagets hemsida och söka efter information, eller skicka ett mail för att få kontakt. Idag är det nästan otänkbart att ett företag skulle klara sig utan en hemsida. 


“Banks are modernizing with a clear focus: to become the center of their customer’s life.

A new era in banking is here. It is pushing banks into interesting new business territories. It is moving straight into the hearts of millennials who have been weaned on digital. And, most importantly, banks are becoming an intrinsic part of the everyday lives of their customers.”

Källa: Smart applications – the future of applications

Betalfri app – marknadsföring i kundens telefon, TV, klocka

Ett annat mervärde i att tillhandahålla en betalfri app är den marknadsföring det innebär. Det kan finnas det ett oerhört stort marknadsföringsvärde i att få placera ditt varumärke på en liten appsymbol i kunders egna mobiltelefon. Och inte bara telefon – som nämnt tidigare så utökas ju nu antalet smarta prylar som vi har appar på. Under de närmsta åren kommer du alltså kunna visa ditt varumärke i kunders privata klocka, TV, bil, o.s.v. Lyckas du skapa en app som kunder vill ha i sina tekniska prylar så har du tagit dig in i deras vardag och i deras liv på ett sätt som man tidigare betalat stora summor för i reklamutgifter. 

Betalfri app – få betalt från en tredje part

Det finns också appar som får sin inkomst genom att ett annat företag betalar för att få tillhandahålla den till sina kunder. Swish är ett exempel på en sådan app. Då de har fått många konsumenter att efterfråga den, så kan de sedan ta betalt av konsumenternas banker. 


Praktiska frågor 

Vad kostar det att utveckla en app och hur lång tid tar det? 

Kostnaden och tidsåtgången för att tillverka en app beror på appens funktioner. För de allra enklaste funktionerna hamnar en app på ca 25-30 000kr, inklusive publicering på App store och/eller Google play. För en så pass enkel app tar det ca 1 månad att utveckla. I det är det inkluderat tiden det tar för appdistributören att gå igenom appen och godkänna den för bruk. 

Om appen som ska ha mer avancerade funktioner så stiger priset snabbt till åtminstone 50-60 000 kr och uppåt.

Vad finns det för dolda kostnader i apputveckling?

Dolda kostnader kan komma i utvecklandets tre olika faser: 

  1. Om utvecklaren inte förstått din plan för appen och funktionerna. Det kan vara svårt att förmedla den bild man har av appen till en extern utvecklare, och det finns mycket att tänka på. Uppstår sådana här missförstånd kan det bli dyrt att rätta till dem. Denna risk brukar vara större om den inhyrda utvecklaren är oerfaren eller om man hyr in utländska utvecklare.
  2. Om appen inte godkänns av App store eller Google play – och extra utveckling tillkommer efter att appen blev klar. Även här tjänar du på att använda dig av erfarna utvecklare som känner till de krav som ställs av appdistributörerna. 
  3. Om din utvecklare själv behöver göra det underhåll som appen kräver, istället för att göra det så användarvänligt att du själv kan sköta underhåll och uppdateringar. Appens underhåll är något som kanske lätt förbises när man diskuterar dess utveckling, men det är nog så viktigt. Se till att du och din utvecklare har samma bild av det. 
Vad gör en app framgångsrik? 

Den mest betydande faktorn som gör en app framgångsrik är att tillhandahålla funktioner som uppfyller behov. Att tänka på är att appen ska möjliggöra mer än vad kunderna hade kunnat få genom att bara besöka er hemsida. Utnyttja de funktioner som är unika för just mobilen, t.ex. gps-funktionen, kameran, adressboken eller BankID. Inte bara gör det appen väldigt funktionell, utan det ger också appen pluspoäng i Apples eller Google plays rankning. Har du inte själv koll på vad som ger appar pluspoäng i distributörernas rankingsystem, fråga oss!


Sammanfattning

Utvecklingen av appar har gått snabbt, från att i början enbart ha varit enklare extrafunktioner till telefonen, till idag, då vi använder dem till väldigt mycket mer. Precis detsamma kan vi säga om den framtida utvecklingen – appar kommer användas till väldigt mycket mer än de gör idag. I takt med att fler av våra prylar blir smarta kommer även appmarknaden utvidgas till att kunna användas på våra TV’s, bilar, klockor och hem.

Det finns flera olika sätt att tjäna pengar på appar, både direkt och indirekt. Det verkar även finnas ett stort marknadsvärde i att få ha din app och din logga i individers privata telefoner. Utöver det kan det vara ett värdefullt sätt att erbjuda en typ av extra kundservice, speciellt om man då kan dra nytta av mobilens funktioner. Vill man inte skapa en app men ändå ge den typen av service så är WebbApp en bra medelväg.

Kostnaden för att tillverka en app påverkas av en mängd variabler. Vi rekommenderar att du anlitar någon med mycket erfarenhet, som du kan ha ett nära samarbete med så appen blir så som du tänkt – men ändå tryggt kan lämna över jobbet till och förvänta dig en bra produkt. 


Vill du veta mer om apputveckling och den erfarenhet vi har? Kom in på en kopp kaffe! Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt första möte där vi kan diskutera vad vad för typ av app du tänker dig och ge information om utvecklingsprocessen. Vi har stor erfarenhet både från att ha skapat appar till kunder och från att ha skapat appar för eget bruk.


    LundMalmöGöteborgStockholmAnnat (ange under övrigt)