Ett konto för att hantera bokmärke på Delicious har skapats av New Seed. På denna plats kommer vi att lägga in bokmärke till alla de kunder och partners vi samarbetar med. För att se de vi lagt upp redan från början, besök följande adress:

http://delicious.com/NewSeed

Delicious är ett verktyg för att dela bokmärke dels med omvärlden men också för sig själv mellan flera olika datorer.