ICANNs huvudkontorNyligen har Dagens Nyheter publicerat en artikel om att fria toppdomäner kan vara på väg. Det är en förändring som utmanar hur vi idag tänker på domäner. En domän slutar idag alltid med en av de förutbestämda toppdomänerna som SE, NU, COM med flera. Ett antal specialnamn finns såsom TRAVEL, BIZ, MOBI med flera.

Sedan 2008 har det funnits möjlighet för ICANN (organisationen som bland annat hanterar toppdomänerna) att släppa nya toppdomäner. Nu är det då på tal om att släppa dem helt fria för registrering. Detta skulle innebära att vilken organisation som helst skulle kunna registrera sin egen toppdomän. Exempelvis skulle www.newseed kunna vara en sådan, där newseed skulle vara toppdomän.

Frågan är kontroversiell. Tidigare har det varit många konflikter om vem som får COM-adressen, den vanligaste internationella toppdomänen. Nu kan det då bli konflikt om vem som äger toppdomänen i sig! Vem får exempelvis registrera toppdomänen ”svenskaregeringen”? Vad händer om jag registrerar ”cocacola”?

Rod Beckstrom som är CEO på ICANN har försökt ge svar på dessa och andra betänkligheter om nya toppdomäner. Bland annat föreslår han en internationell databas över varumärke och registrerade bolagsnamn vilken ska ligga till grund för begränsning av andras möjlighet för intrång på sådana namn. Om en person exempelvis registrerar ett toppdomännnamn med någon annans varumärke ska ägaren av detta varumärke informeras om detta. Detta är en funktion som inte finns idag.

Beckstrom berättar också om behovet för nya toppdomäner då nätets uppbyggnad idag är väldigt engelsk-centrerat. De allmänna toppdomäner som finns idag bygger alla på engelska förkortningar (GOV, ORG, MIL etc). Detta betyder en begränsning för andra länder och andra språk. Vidare är det så att med dagens system finns det så liten variation att trots att det kan finnas många bolag i världen med samma namn så är det bara ett av dem som får COM-adressen, den som oftast efterfrågas först. Med det nya systemet kan större variation förekomma och toppdomänen skulle inte längre vara lika viktig.

När eller om toppdomänerna släpps fria lär det bli en lönsam affär för ICANN. Att sälja dessa domäner kan inbringa mycket stora summor. Det kan också likt dagens domäner bli en stor andrahandsmarknad runt dessa.

Bild ifrån Wikimedia.

Kategorier: Nyheter