New Seed har publicerat en presentation på SlideShare:

Innan Google gällde det att gömma så många nyckelord som möjligt på hemsidan. När Google kom började kampen om att skapa så många länkar som möjligt till hemsidan.

Nu 2013 är det sociala media som är i fokus. Hur pass stor inverkan de har på placeringen på Google är dock omdebatterad.