Den 26e september besökte vi på NewSeed Amazons AWSome Day i Köpenhamn. AWSome Day är en endagskonferens med ren fokus på Amazons AWS webbtjänster. Syftet är att vara en introduktion till vilka tjänster de erbjuder, samt hur de används. Vi på NewSeed har tidigare besökt AWSome Day, och har använt oss en hel del av Amazons tjänster, men nu när vi fått nytillskott till företaget samt två praktikanter så bestämde vi oss för att det var dags att åka dit igen!

awsome day technical track

Vy från huvudsalen

 

Upplägget med AWSome day

Morgonen inleddes med en introduktion av vad dagen hade att erbjuda, samt en genomgång av AWSs historia. Därefter delades föreläsningarna upp i två spår; ett tekniskt spår som gick in djupare i teknikerna Amazon erbjuder, och ett spår med mer fokus på företagande. Det tekniska spåret för dagen var uppdelad i fyra så kallade moduler:

AWS Infrastructure

Det tekniska spåret inleddes med en enkel genomgång om de vanligaste tjänsterna som AWS erbjuder.

Security, Identity, and Access Management

Under det här föredraget gick de igenom Amazons ansvarsområden gällande säkerhet..

AWS Databases

Det här föredraget gick de igenom AWS tjänster rörande databaser, skillnad mellan SQL samt NoSQL.

AWS Elasticity & Management Tools

Det sista föredraget gick igenom skalbarhet, övervakning av resurser och övervakningsverktyg.

AWS Business track

Utöver teknisk information fanns även ett helt sidospår med bara information om hur man på bästa sätt utnyttjar AWS ur ett affärsperspektiv. Rätt utnyttjad så kan man rejält sänka sina kostnader för IT-infrastruktur med AWS. Om man är oerfaren och sätter upp nya servrar och tjänster finns det dock en stor risk att man drar på sig för stora kostnader för att man utnyttjar AWS på fel sätt.

Summan av dagen blev en mycket god introduktion till Amazon AWS och de tjänster de erbjuder. För vissa av oss blev det en repetition men alla lärde vi oss något nytt. Nu är vi ivriga att tillämpa våra nyvunna kunskaper!