Node.js är en programvara som kör javascript för att skapa bland annat skalbara webbservrar. Vi på NewSeed har använt oss av Node.js sedan 2015 i lite olika projekt, bland annat som backend för K For Contact. Då Nodes popularitet ökar stadigt och används idag av större företag så som Netflix, LinkedIn och Paypal, så kände vi att vi ville få en bättre överblick hur scenen för Node.js såg ut.

Den 11:e till 12:e oktober hölls konferensen Node + JS Interactive i Vancouver, Kanada, med fokus på just Node JS.

node + js interactive scene

Node + JS Interactive bjöd på över 80 talare och workshops, med inriktning på både frontend och backend. Det stora antalet talare bjöd på allt från hur man kan köra Node.js serverlöst, till hur man styr sin Tesla med hjälp av JavaScript.

Förutom konferensen så passade vi även på att besöka lite av Vancouvers sevärdheter. Vi vandrade genom Stanley Park och fick bland annat se deras enorma ihåliga träd, vi besökte Capilanos park med hängbroar, och vi åt på The Old Spaghetti Factory. Självfallet tog vi även visitkortsbilder överallt och blev speciellt nöjda med den vid Lion’s Gate Bridge.

Intressanta föredrag

Under konferensen bjöds det på många intressanta föredrag. Några återkommande tema var användandet av PWA (Progressive Web Apps) och även säkerhet. Vi sammanfattar några av de föredrag som tilltalade oss lite extra mycket.

Programmers don’t like people

April Wensel från företaget Compassionate Coding inledde som första talare på konferensen, och pratade om just kulturen i utvecklarvärlden. Föredraget handlade om hur det ofta kan vara rätt hårt klimat för programmerare, och att det borde ligga en större fokus på att skapa ett bra samarbete bland utvecklare istället för att belöna elitism och silotänk.

Det här kände vi var intressant då vi inom NewSeed har ett fokus på att skapa en bra företagskultur som främjar samarbete och mångfalld. Många av de punkter som April tog upp höll vi helt och hållet med om.

Npm and the future of JavaScript

npm slide

Medgrundaren av npm; Laurie Voss berättade i siffror vilka trender som finns bland JavaScript-ramverk, samt vad som är populärt just nu. Då npm är den största pakethanteraren för JavaScript med över 10 miljoner användare så gav det en rätt realistisk inblick i hur scenen för JavaScript-ramverk såg ut. Vi fick reda på lite generellt om npm’s utveckling de senaste åren, samt vilka trender vi kunde förvänta oss att se.

Inför denna presentation var vi förväntansfulla på att få svar på om de tekniker vi har valt att jobba med har en framtid. Desto fler som använder en teknik – samt om den stiger eller sjunker i popularitet – ger en god indikation om teknikens kvalité och framtid. Det var glädjande att se att vi genomgående gjort val som tycks vara på stark frammarsch. Det ger en trygghet då det visar att det vi byggt inte kommer förlora stöd en tid framöver.

Offline first

Offline first är idén att en webbapplikation ska fungera för användaren, oavsett om användaren har tillgång till internet eller ej. Teri Chadbourne pratade hur det är möjligt via Service Worker och databas som körs i webbläsaren att skapa hemsidor som fungerar för användaren oavsett hur dålig dess uppkoppling är. Under föredraget använde sig Teri Chadbourne bland annat av databasmotorn CouchDB samt PouchDB. PouchDB var extra intressant då det är en databasmotor som går att köra i klienten. Idén med att köra både en databas i webbläsaren och en databas på en extern server är att det blir möjligt för en användare att jobba samt spara data när den är offline, för att det sedan skall synkas till den riktiga databasen när användaren kommer online igen.

En webbapplikation kan givetvis inte vara tillgänglig offline första gången den besöks. Allting måste installeras minst en gång, så även en vanliga applikation på en dator, men efter det är tanken att den ska fungera tillfredsställande även när användaren är offline.

Vi på NewSeed har själva jobbat med liknande teknik, och satt upp webbapplikationer som fungerar i webbläsaren trots avsaknaden av internet. Dock så var det här av intresse då vi tidigare har gjort relativt manuella lösningar, och alternativen som visades här kändes som ett smidigare alternativ.

Wiring the internet of things with Node-RED

Node js interactive Node red

Nick O’Leary från IBM pratade om Node-RED; ett visuellt verktyg för att koppla samman hårdvara med onlinetjänster. Föredraget var en introduktion till var Node-RED var för något, samt en demonstration där en Raspberry Pi tillsammans med sensorer bara efter ett par minuter kunde styra andra Raspberry Pi’s.

Vad kommer härnäst?

Vi på NewSeed har hittills använd Node.js till lite mindre projekt, men vi skulle i framtiden vilja försöka nyttja Node.js även till lite större projekt. Baserat på den utvecklargemenskap som finns runt Node.js samt vilka stora aktörer som har börjat använda sig av tekniken borgar för en stabil framtid. Vi får även se om vi besöker Node + JS Interactive fler gånger!