$1.67

Ibland måste man lägga jantelagen åt sidan och skryta ordentligt. Sidrubriken är nog den sämst sökmotoroptimerade någonsin, men låt oss berätta varför just $1.67 är så intressant!

Vi har tidigare berättat om den skalbara tjänst vi byggt åt Elobina för att generera TIFF-filer till textilproduktion. I korthet innebär den att en administratör väljer att skapa en produktionsorder från ett antal beställningar i Elobina. Denna produktionsorder tar alla individuella orders och sammanflätar dem enligt en optimeringsalgoritm. Efter det skapas en (ofta mycket stor) print-fil som ska skickas till textil-printern.

Optimeringen samt framförallt skapandet av den stora tryck-filen (1-10 gigabyte) utifrån många andra mindre filer (50-200 megabyte styck) tar mycket resurser i anspråk. En kraftig arbetsstation eller en relativt dyr server krävs för att utföra jobbet.

På NewSeed tog vi fram en lösning i AWS åt Elobina för att hantera detta. Kostnaden för hela januari för tjänsten blev $1.67 – billigare än en kaffe på Starbucks! Detta genom att tjänsten sattes upp som en skalbar lösning som endast är igång vid behov.

Servern som skapar filerna var endast igång cirka 16,5 timmar under hela januari. Så fort den är sysslolös stängs den av. Det betyder att istället för att servern står igång och kostar hela tiden så kostar den endast när den utnyttjas, vilket var cirka 2% av tiden under hela januari. Så fort där kommer ett nytt jobb så startas den upp inom några sekunder. Om servern hade stått igång hela januari hade kostnaden varit cirka $80 istället.

Vi upptäckte även att en dubbelt så stark server – som kostar dubbelt så mycket – gör jobbet på en fjärdedel av tiden. Det betyder att vi kunde gå upp i prestanda samtidigt som vi gick ner i pris!

Detta är såklart ett fantastiskt och ovanligt bra exempel på hur en moln-lösning kan fungera. Rätt uppsatt kan man få kostnadsbesparingar på många olika sätt i AWS. Tjänster från AWS som vi har använt i detta fall är SQS, EC2 AutoScaling och CloudWatch.

Som avslutande notering så bör det även nämnas att detta alltså är kostnaden för skapandet av filerna. Övriga tjänster som krävs utöver själva servern hamnar alla inom den gratis gräns som finns för vardera tjänst.

Kategorier: New Seed