Förra veckans stora nyhet inom IT är att Apple gör det lättare för småföretagare att få större vinst ur sina appar. De gör det genom att de halverar den provision Apple tar ut från de intäkter som görs i appar, från 30% till 15%. Det är en ganska markant minskning! Det gäller dock enbart fram till att appen tjänar sin första 1 miljon dollar per år. Blir vinsten större än så så gäller den vanliga provisionen på 30%. Varför gör Apple detta? Dels så har Apple tidigare flera gånger kritiserats för att de tar ut en så pass stor provision på de intäkter som sker i appar. Vilket ju är en kritik man kan förstå. I Appleprodukter så kan användaren endast ladda ner applikationer ifrån App store – till skillnad från Androidprodukter där användaren kan välja mellan Google Play eller en alternativ källa. Det innebär att Apple har skapat sig ett slags monopol på appmarknaden från Appleprodukter. Detta monopol utnyttjar Apple genom att ta ut en jämförelsevis hög provision. Att den är hög kan man se då marknaden för Google Play är nästan dubbel som stor som marknaden för App store – men App store har mer än dubbelt så höga intäkter.

Men det finns också en annan teori varför Apple vill premiera de småskaliga apputvecklarna. I och med att mjukvaran blir allt viktigare i telefonutvecklingen, viktigare än hårdvaran, så bestäms telefonens funktioner allt mer av de appar den har. En sänkning av avgiften för mindre apputvecklare gynnar dessa. Det kan resultera i ökad motivation till att skapa nya appar eller vidareutveckling av existerande appar. Det premierar alltså nyföretagare och underlättar att bygga nya appar, vilket kommer bana väg för bättre funktioner på telefonerna. Dessutom – ju bättre appar där finns, desto mer tid spenderar folk på sina telefoner – vilket Apple vinner på.

“The App Store has been an engine of economic growth like none other, creating millions of new jobs and a pathway to entrepreneurship accessible to anyone with a great idea. Our new program (App Store Small Business Program) carries that progress forward — helping developers fund their small businesses, take risks on new ideas, expand their teams, and continue to make apps that enrich people’s lives.”

Tim Cook, CEO of Apple, i sitt pressmeddelande om App Store Small Business Program

Kanske är det så! Någon som är säkert är i alla fall att appmarknaden växer stort – ungefär 32% bara det här året – och den globala appekonomin ligger idag på omkring 32 miljarder dollar. Det är med andra ord en enorm industri. En sänkning på avgiften för mindre appar kommer sannolikt att ge marknaden ännu en skjuts framåt. Eller vad tror du? Vad tror du det kommer ha för effekt att Apple halverar avgiften? Hur tror du appmarknaden kommer påverka våra telefoner i framtiden? Och inte minst – blir du själv sugen på att utveckla en app?

Kategorier: Nyheter