iPad mini – finns det någon affärsnytta?

Published On: 2012-10-25Tags: , , , ,

Apple tillkännagav nyligen den nya modellen av iPad som de valt att kalla iPad mini. Huvudsakligen har dessa 7 tumsplattor varit ämnade för att konsumera media såsom böcker och filmer, men finns det något utrymme för dem i arbetet?

Även om målgruppen må vara hemanvändare så finns det många område som smartphones och surfplattor kan underlätta i arbetet. En sak bör man dock lämna bakom sig, man bör inte försöka ersätta en dator med en iPhone eller en iPad. De är sällan utbytbara. Snarare är de komplement till varandra.

Använd varje enhet för vad den är bra till. Utnyttja iPhones mobilitet och rapportera in enkla data såsom frågeformulär eller att fotografera. Vid något mer avancerade appar kan en av de båda iPad storlekarna vara bättre lämpad. Om mycket arbete behöver utföras så kan det fortfarande vara bäst att falla tillbaka på en traditionell bärbar dator.

Traditionellt har man byggt fullständiga gränssnitt till sina affärssystem. Antingen en ”fet klient” som kör på Windows eller på senare tid ett fullständigt webbaserat gränssnitt. Det är dags att överge tanken på att skriva fullständiga gränssnitt till varje enhet. Snarare ska man anpassa och begränsa de olika gränssnitten så att de utnyttjar varje enhet bäst. Ta upp telefonen och samla in data men vänta tills du sitter ner vid din laptop för att avsluta jobbet! Alla enheter blir då olika delar av ett större system som samverkar bättre än en enskild enhet kan.

Tyvärr ser iPad mini något stor ut. Min förhoppning hade varit att den skulle vara liten nog för att bekvämt få plats i en ficka på en arbetsoverall eller liknande. Där hade den kunnat göra nytta för att fylla gapet mellan en iPhone (som ofta är för liten) och en vanlig iPad (som oftast är för stor).

New Seed har mångårig erfarenhet av både webb- och mobila gränssnitt. New Seed bygger system som samverkar mellan enheter på ett mycket smidigt och för affärsverksamheten anpassat vis.

Fotnot: Vi nämner iPhone och iPad men det kan lika gärna vara Samsung Nexus och Google Nexus 7! Plattformen är mindre viktig, mobiliteten är det som utnyttjas!

Läs mer om affärssystem på iPhone / Ipad.