Visma logoNew Seed har tecknat ett avtal med Visma Spcs om vidareutveckling av deras produkter Visma Hemsida och Visma Webbshop. Avtalet omfattar utbildning, utveckling och support för systemet i sin helhet. Visma Spcs är det marknadsledande företaget för ekonomiprogram till mindre företag, föreningar och organisationer. Visma Spcs ingår i Vismakoncernen med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Visma Webbshop är en komplett e-handelslösning från Visma Spcs med direktkoppling till deras ekonomiprogram Visma Administration och Visma Avendo.

Visma Hemsida är en enklare form av samma produkt vilken även den har viss koppling till Visma Spcs ekonomiprogram.

Magnus Lindgren har tidigare arbetet för Visma Spcs genom sitt tidigare bolag Netro Systemutveckling AB. Magnus Lindgren anlitades för att fortsätta sitt uppskattade jobb inom projektet hos Visma Spcs.