Varför Virtualisera?

I nummer 6 av Datormagazin 2009 publiceras det en ny artikel skriven av Magnus Lindgren med titeln "Varför Virtualisera". Artikeln är tänkt som en översikt över dagens virtualiseringsteknik samt dess fördelar och nackdelar. Artikeln ingår i en samling artiklar om Cloud Computing som det fokuseras på i detta nummer av Datormagazin. Läs mer…