WCAG – skapa tillgängliga webbplatser för alla

Published On: 2024-05-22

Att skapa webbsidor som är tillgängliga för alla låter som en självklarhet – men det är tyvärr inte det. Att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidlines) tar längre tid och kostar därmed ofta mer i utveckling. Det är då många som väljer bort detta i tron om att de inte gör så stor skillnad.

Att inte bry sig om WCAG när man skapar webbplatser är som att sätta böckerna bak och fram på bokhyllan för de estetiska värdet och helt ignorera tillgängligheten av innehållet.

Den första och största missuppfattningen är att WCAG bara är till för de som har någon form av funktionsvariation – samt att anta att dessa är få i ens egen besökarkrets (vilket kan vara en självuppfyllande profetia om man inte stöder WCAG…). Alla besökare kommer att kunna dra nytta av WCAG-anpassningar. Dessa riktlinjer syftar till att göra navigation och besök på webbplatser enklare! Det är alltså inte för en liten del av besökarkretsen man gör stora anpassningar. Dessutom är det inte sällan att en så pass vanlig funktionsvariation som färgseende inte beaktas på webbplatser eller webbapplikationer.

Som om det inte vore nog anledning att beakta WCAG så har vissa aktörer redan lagkrav på sig att följa dessa riktlinjer. Dessa krav blir hårdare och omfattar fler områden hela tiden. Omfattas din verksamhet av det som kallas “digital offentlig service” så krävs det att dessa riktlinjer följs samt då gör DIGG uppföljning och tillsyn av detta. DIGG är en svensk myndighet för digital förvaltning och på deras sida om tillgänglighet finns det mer detaljerad information att hitta på ämnet.

Att anpassa en hemsida enligt WCAG är att säkerställa att alla användare, oavsett funktionsvariation, kan få tillgång till och interagera med webbplatsens innehåll och tjänster. WCAG, som utvecklats av Web Accessibility Initiative (WAI) inom World Wide Web Consortium (W3C), erbjuder en omfattande uppsättning riktlinjer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt. Målet är att skapa en mer inkluderande webb där alla användare kan delta fullt ut.

WCAG baseras på fyra grundprinciper:  Perceivable, Operable, Understandable, and Robust förkortat POUR. 

Där det handlar om att tillhandahålla textalternativ för bilder så att skärmläsare kan beskriva dem för användare med synnedsättning och att erbjuda undertexter för videor och ljudinnehåll. Layouten ska vara responsiv. Det innebär att den ska kunna skalas och presenteras oavsett enhetens skärmstorlek.

Sidan behöver vara lätt att hantera vilket innebär att användargränssnittet och navigeringen måste vara användbara för alla, inklusive de som använder hjälpmedel. Det är viktigt att implementera tydliga och konsekventa navigeringsstrukturer, samt att använda ARIA-landmärken för att förbättra navigeringen för användare som använder skärmläsare. Alla interaktiva element bör kunna nås och användas med tangentbordet, utan att vara beroende av musen.

För att vara begriplig måste innehållet vara förståeligt och användargränssnittet måste fungera på ett förutsägbart sätt. Använd ett enkelt språk och tydliga instruktioner, samt att undvika fackspråk och svåra ord där det är möjligt. Designen bör vara förutsägbar genom att navigeringsverktyg placeras på samma ställe på varje sida och att använda konsekventa rubriker och stilmallar.

Slutligen måste en hemsida vara robust, vilket betyder att innehållet måste vara robust nog att kunna tolkas av olika användaragenter, inklusive hjälpmedel. För att uppnå detta bör semantisk HTML användas och koden valideras enligt W3C-standarder för att säkerställa kompatibilitet med olika webbläsare och hjälpmedel. Det kan vara bra att testa webbplatsen med olika hjälpmedel såsom skärmläsare, skärmläsartangentbord och text-till-tal program för att säkerställa att alla funktioner är tillgängliga.

Lite konkreta tips för att komma igång med sin tillgänglighetsanpassning:

  • Ska ni bygga om er webbplats eller webbtjänst? Ta tillfället och inkludera WCAG från början av projektet! Likt en tillgänglighetsanpassning av ett hus är det enklare att ta med det i planeringen redan från början än att lägga på det i efterhand.
  • Utvärdera er egen webbplats och om det finns några enkla sätt ni kan höja den på. WCAG är brett och det finns ofta många enkla förbättringar att göra.
  • Undersök vad som gäller för er verksamhet på DIGGs webbplats och läs på om tillgänglighet där.
  • Se tillgänglighetsanpassning som en möjlighet att både inkludera fler besökare men även förenkla för alla era tidigare besökare – tillgänglighet gagnar alla!