Det tog 4 månader sedan företagsstarten men nu är den på plats, den nya hemsidan! Många olika småprojekt har slutligen lett fram till denna hemsida. Oscar Brynolf har gjort grafisk layout samt logotyp. Magnus Lindgren från New Seed har sedan anpassat layouten till webb-format samt integrerat denna i Drupals innehållshanteringsverktyg. Många timmar har sedan gått åt för att slutligen fylla hela hemsidan med information! Resultatet är långt ifrån klart, men ingen hemsida på Internet är någonsin riktigt klar.