New Seed har hörsammat uppropet om att skänka en timmes inkomst till Haiti. New Seed har valt att donera pengar till Läkare utan gränser för deras insatser i Haiti efter jordbävningen. Det är lätt att passivt iaktta när katastrofer inträffar, det är lätt att tänka att ens egen insats är för liten för att göra någon skillnad, men med hjälp av organisationer såsom Läkare utan gränser går det att göra en märkbar skillnad! Vill ni också ge en gåva så kan ni göra så på Läkare utan gränsers hemsida.

Länkar:
http://www.lakareutangranser.se/
http://www.lakareutangranser.se/timme