I nummer 2 2010 av Datormagazin kan man läsa tre artiklar författade av Magnus Lindgren. Artiklarna handlar om vitt skiljda ämnen. Den första artikeln handlar om hur man skyddar sin Netbook och dess innehåll. Här finns allehanda tips som inte alla nödvändigtvis är av teknisk natur. Den andra artikeln handlar om en tangent som de flesta av oss använder dagligen men kanske inte utnyttjar till dess fulla potential nämligen Windows-knappen. Sist handlar det om Gmail och hur man kan använda Googles e-posttjänst för att förbättra sin egen e-post, oavsett om man väljer att använda Gmails webbgränssnitt eller ej.

Datormagazin är en tidning som riktar sig till teknikintresserade i alla former. Magnus Lindgren har varit frilansskribent åt Datormagazin en längre tid och skrivit många artiklar inom området. Att kombinera konsultverksamhet med att skriva tidningsartiklar är mycket fördelaktigt. Mycket kunskap finns att hämta från direkt erfarenhet i projekt och utbildning.