Viskogen vykortRubriken är en slogan för Viskogen, ett projekt för att plantera träd i Afrika. New Seed har valt att stödja projektet genom att skicka gåvokort som julhälsning till kunder och leverantörer. Sammanlagt har 150 stycken nya träd planterats på New Seeds bekostnad.

Med ett företagsnamn som New Seed kommer det vissa förpliktelser.
-"Att betala tillbaka till natur och omvärld när det går bra för företaget är en självklarhet." anser New Seeds grundare Magnus Lindgren. Med julkorten hoppas New Seed att dess kunder och leverantörer inspireras att också agera för en bättre framtid.

Viskogen
Småbrukande bönder runt Victoriasjön i Afrika får hjälp att bekämpa fattigdom och nöd genom trädplantering och agroforestry. De snabbväxande träd som planteras göder marken och kan planteras ute på åkern vilket ger ökade skördar av t ex bönor och majs. Familjerna kan klara vedbehovet, förbättra sin matproduktion och öka familjeinkomsterna genom försäljning av produkter som inte behövs i de egna hushållen. Detta ger förbättrade levnadsförhållanden.
[text ifrån viskogen.se]

Länk: http://www.viskogen.se/