ECNDT 2018 är i full gång. NewSeed byggde webbsidan och har hjälpt till med allehanda sysslor i förberedelse inför konferensen. Precis som beräknat har webbplatsen en koncentrerad besöksfrekvens under själva konferensen. Detta ställer högre krav på tillgänglighet då det vore mycket dåligt om webbplatsen låg nere när den behövs som mest.

Med hjälp av Amazon Web Services (AWS) har NewSeed satt upp webbplatsen med kraftigt ökad kapacitet under själva konferensen. Kostnaden för detta är nästan försumbar i sammanhanget då denna kostnad bara behöver vara aktiv under själva konferensveckan.

USB-minne med hemsidan i Goodie Bag

Utöver webbplatsen hjälpte NewSeed ledningen för ECNDT 2018 med importer och uppdateringar av programmet. Med WordPress som grund byggdes en webbplats som var mycket enkel att uppdatera – även med sista-minuten-justeringar under själva konferensen. NewSeed bistod även med en ”export av hemsidan till USB”. På så vis kan varje deltagare få med sig hemsidan och dess innehåll på ett USB-minne som de fått i sin ”goodie bag” på konferensen.

På NewSeed tyckte vi det var ett mycket roligt projekt och kul att vara med och se konferensen på plats!