Kundcase: ECNDT 2018


ECNDT 2018 är en konferens för oförstörande provning som annordnas av Föreningen för Oförstörande Provning (FOP). Konferensen är internationell och hålls i Göteborg i juni 2018.

ECNDT 2018s behov
ECNDT 2018 är en konferens som ska hållas i Göteborg i juni 2018. De bad New Seed ta fram en webbplats som ska användas före, under och efter konferensen. Den största skillnad med en konferenswebbplats ur en teknisk synvinkel är att den kommer att ha en extrem besökskurva under en kort period. Sidan kommer att ha en jämn frekvens av besökare före och efter konferensen – men under konferensen förväntas antalet besökare vara markant högre än i vanliga fall.

Utöver behovet att hantera mängden besökare behövde ECNDT 2018 även hjälp att ta fram ett bra sätt att presentera konferensens utställare, talare och sessioner. Detta ska åskådliggöras på hemsidan med karta, program och korta presentationer. Allt ska gå att enkelt och snabbt redigera för eventuella sista-minuten-ändringar under konferensen.

New Seeds lösning åt ECNDT 2018
Istället för ett traditionellt webbhotell så sattes ECNDT 2018s sida upp i molnet hos Amazon. Det viktigaste för att klara en hög belastning är att avlasta huvudservern så mycket som möjligt. Detta sker via ett så kallat Content Delivery Network (CDN). Förenklat förklarat så fungerar ett CDN på så vis att besökarna hämtar innehållet på sidan från CDN:et istället för från huvudservern. Om hundra besökare kommer samtidigt från samma område kommer CDN:et att hämta innehållet från huvudservern en gång för att sedan i sin tur skicka ut informationen till alla besökare direkt.

Både som ett stöd för inregistreringen av utställare samt åskådliggörande för besökare tog New Seed fram en kartfunktion för hemsidan. Denna kartfunktion går att redigera direkt av administratörer i samma webbgränssnitt som övriga sidan uppdateras i. Vi använder WordPress som en grund och har utifrån denna lagt till möjligheten att registrera företag, utställare, talare och sessioner. Dessa går att länka samman samt genererar automatiskt innehållet till bland annat kartfunktionen.

Vad New Seed levererade åt ECNDT 2018 i korthet:

  • Stabil drift av hemsida i Amazon AWS
  • Distribution av innehåll via CDN
  • Interaktiv kartfunktion till hemsidan
  • Egna innehållstyper i WordPress

Kommentar från ECNDT 2018:

Konferensen ECNDT 2018 arrangeras av föreningen för oförstörande provning som är en liten förening med begränsade resurser. Informationsflödet till deltagare och utställare behöver fungera mycket effektivt och till stor del automatiserat och interaktivt. Vårt samarbete med Newseed är en viktig del i detta och en robust teknisk lösning med hög tillgänglighet är en förutsättning för att konferensarbetet ska löpa på smidigt. Detta är lika viktigt under förberedelsefasen som under konferensveckan och efter konferensen som informationsbas för tekniskt underlag och artiklar. Belastningen på webbplatsen varierar kraftigt under dessa faser. Newseed är en pålitlig leverantör i detta arbete och fungerar även som stöd när det gäller idéer för att forma och effektivisera vår webplats.

Peter Merck, Ordförande ECNDT 2018