Kundcase: Övningskörning.com

Övningskörning.com
Martins Nilsson grundade 2007 trafikskolan Trafikpedagogerna i Lund. För att kunna dela med sig av sina kunskaper och praktiska erfarenheter skapade han senare portalen övningskörning.com. Övningskörning.com erbjuder hjälp för elever som håller på att ta körkort genom att dela med sig av information som kan underlätta vid övningskörning samt uppkörning.

 

Hemsida
https://www.övningskörning.com/

Problem som Martin Nilsson kontaktade NewSeed om
Martin Nilsson kontaktade NewSeed med problemet att hans webbplats laddade långsamt och att hastigheten på sidan varierade under dygnet. Problemet berodde på att sidan var relativt tung att ladda, och det tillsammans med att sidan hade mycket trafik resulterade i långa laddningstider för slutanvändaren. Martin Nilsson önskade att få en stabilare hemsida för att minska risken att eventuella kunder skulle lämna sidan.

Lösningen för Övningskörning.com
Det första NewSeed gjorde var att sätta upp en ny instans av Amazons serverlösning via deras webbservicelösningar AWS. Bara det här steget minskade svarstiderna avsevärt. Nästa steg var att minska belastningen på servern genom att sätta upp cachning av innehållet, och för det använde vi oss av verktyget W3 Total Cache, det här gör så att återkommande kunder inte behöver ladda ner allt innehåll var gång de besöker sidan. Sista steget vi gjorde var att sätta upp CDN via Amazons tjänst CloudFront, detta för att minska trafik mot huvudservern och minska belastningen ännu mer vid mycket trafik. Resultatet blev en sida som laddade på under en sekund istället för cirka sju sekunder som den gjorde tidigare.

Ändringar vi utförde på övningskörning.com:

  • Flyttade sidan till en AWS EC2 instans
  • Såg över kompatibilitet av plugins
  • Satte upp cachning med tilläget W3 Total Cache
  • Konfigurerade sidan att använda sig av Amazons CDN CloudFront

Före och efter optimering
Både svarstiderna samt de totala laddningstiderna kortades ner efter NewSeeds optimering. Resultatet blev en minskning från ett par sekunder till under en sekund.

Index no cache before övningskörning.com

Laddningstid av startsidan utan optimering

 

Index with cache after övningskörning.com

Laddningstid av startsidan efter NewSeeds optimering

Kommentar från Övningskörning.com:

Jag har tagit hjälp av andra it-konsulter tidigare där det mest varit ”mycket snack och lite hockey”. Med NewSeed är det tvärt om. Det är lite snack och mycket hockey.

NewSeeds optimering överträffade mina förväntningar med råge! Jag trodde aldrig att sidan kunde ladda så snabbt.

Tack för hjälpen! Rekommenderas varmt!

Martin Nilsson, Trafikpedagogerna/Övningskörning.com