Kundcase: Woody bygghandels spårbarhet av certifierat virke

Woody Bygghandel
Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial med 5,5 miljarder i omsättning, 48 delägare med totalt 98 anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning.

Woodys behov:
Woody bygghandel har nyligen certifierat sina anläggningar för hantering av FCS samt PEFC-certifierat virke. Ett steg i processen för att få en godkänd certifiering var att kunna spåra, samt hålla reda på tillgången av det certifierade virket. Det var av den här anledningen som Woody kom till New Seed; för att skapa ett system som på ett smidigt sätt spårar in- samt utleverans av certifierat virke.

NewSeeds lösning:
NewSeed har tagit fram ett webbsystem med både toppmodern arkitektur och hostinglösning i molnet. Systemet har tagits fram i nära samarbete med Woody’s anställda samt delägare, med fokus på att skapa ett gränssnitt som är helt specialanpassat till slutanvändaren.

Systemet är genomgående skrivet i JavaScript, med React som gränssnitt och en webbtjänst skriven i NodeJS. Lösningen hostas helt serverlöst i AWS, något som sänker underhållskostnaderna samt gör systemet mycket skalbart. Gränssnittet är även responsivt och fungerar därmed utmärkt både på datorn och mobiltelefonen.

Bakom det enkla gränssnittet ligger ett relativt avancerat system. Inregistrerat virke spåras i kubikmeter samt produktkategori och kan även ha kontroll på fysiska trästaplar. För användarvänligheten och finns det även en funktion som beräknar volym utifrån artikelnummer. Virkesvolymer som förfaller tas automatiskt bort, och systemet föreslår vilket virke som skall användas vid utleverans. Systemet genererar även säkra krypterade PDF-filer som kan användas som fakturaunderlag. Eftersom Woody Bygghandel ägs av 48 delägarbolag har systemet noggrant styrda användarbehörigheter.

Utöver de funktioner om utvecklades i första steget har det tagits höjd för framtida utveckling som kan komma att behövas efterhand som systemet växer och används.

Sammanfattningsvis har följande tekniker använts:

  • Webbgränssnitt med en React-frontend
  • Backend skriven i NodeJS som arbetar via ett REST-API.
  • Serverless hosting via AWS
  • Skalbar lösning för framtida behov
  • Specialanpassat gränssnitt

Resultatet är ett system som är enkelt att använda som spårar certifierat virke på ett sätt som uppfyller kraven för certifieringen.

Kommentar från Woody:

I mars 2019 fick jag i uppgift av vår styrelse att erbjuda den här typen av certifiering för våra delägare. Jag insåg att vi behöver ett anpassat system som är användarvänligt och kan hantera stora volymer dat

Hos tidigare arbetsgivare har jag samarbetat med NewSeed och visste att dom skulle förstå min utmaning. Flera olika bolag samlade i ett system enligt två detaljerade certifieringar.

Genom vårt samarbete och de ändringar vi gjorde under projektets gång har vi kunnat effektivisera integrationen hos våra delägare jämfört med ursprunglig budget. Dessa effektiviseringar är mycket värdefulla eftersom resandet och tiden för att ha personal på utbildning minskat.

Personalen hos medverkande delägare, våra internrevisorer från QC- gruppen och NewSeed har under kort tid satt sig in i kraven och engagerat genomfört projektet. Revisionen för certifiering gick helt problemfritt och vi fick våra certifikat för 11 anläggningar i januari 2020. Vi räknar med att i snabb takt utöka med fler anläggningar under kommande år.

– Patric Wichmann, Hållbarhetschef och ansvarig för Woody Bygghandels gemensamma certifieringar.