Övningskörning.com Med digitaliseringen kommer nya möjligheter, men också problem som behöver lösas. Sätt man har gjort saker på som fungerat bra när det varit i fysisk form men som behöver uppfinnas på nytt när det ska digitaliseras. Handledarutbildning för att ta körkort är en sådan sak! Eftersom utbildningen är personlig har legitimering och obligatorisk närvaro genom hela kurstillfället krävts. Det behövdes göras digitalt.

Hemsida
Övningskörning.com/handledarkurs

Distansundervisning i Zoom med krav på legitimering

 

Problem vid handledarkurs:
2020 var året då tidigare förutsättningar ändrades väldigt snabbt. Plötsligt behövde allt digitaliseras då vi inte längre kunde träffas fysiskt. Vissa saker var lätta att digitalisera, andra svårare. Att ta körkort var ett sådant lite svårare område.

Handledarkursen, som är obligatorisk att gå om du som körkortsinnehavare vill hjälpa en körkortstagare att övningsköra, har tidigare alltid gjorts fysiskt och oftast i grupper. Detta för att trafikläraren ska kunna legitimera dig och garantera att du medverkat i kursen. När den nya pandemilagen trädde i kraft blev det dock nästan omöjligt för trafikskolor att hålla dessa handledarkurser. För att ändå möjliggöra det gav Transportstyrelsen en tillfälligt tillåtelse att kunna tillhandahålla kursen online. Det vill säga – om trafiklärarna på ett godkänt sätt kunde legitimera deltagarna.

Läs mer om Transportstyrelsens tillfälliga undantag för handledarkursen.

Det vill säga; det som behövdes var digitalisering av ett tidigare fysiskt event, med en godkänd funktion för legitimering. Och den lösningen behövde komma fort! 

NewSeeds lösning:

Sedan tidigare på Övningskörnings hemsida så kan eleverna logga in med ett inlog de fått tilldelade när de köpt något av Övningskörnings körkortspaket. För det nya behovet för handledarkurserna fick vi dock skapa en ny typ av sida på hemsidan. Den här sidan kan man endast nå genom att logga in via sitt eget personliga BankID. Det krävs ingen registrering tidigare eller speciella inloggningsuppgifter, utan man kommer in direkt med sitt BankID. Väl inloggad där kan man sedan nå de handledarkurser som Övningskörning har skapat.

Kurserna ges i Zoom. Zoom är ett av världens mest använda program vid distansutbildning. Det är både väldigt användarvänligt och ett av de videoprogrammen som ger hög kvalitet. Genom att vi kombinerade BankID och Zoom så legitimeras deltagaren och trafikskolan kan garantera att den har tagit handledarkursen, på ett sätt som är godkänt av Transportstyrelsen.

På det här sättet kan Övningskörning.com fortsätta ha handledarkurser trots att vi inte just nu kan ses fysiskt i grupp. Med denna nya digitalisering underlättar det även för de som vill ta handledarkursen men befinner sig för långt bort geografiskt för att kunna närvara fysiskt. För Övningskörnings del innebär det också att de kan nå elever i hela Sverige, istället för att begränsas geografiskt till de som bor i närheten. Då lösningen dessutom kom väldigt fort så är de en av de första trafikskolorna i Sverige som kan erbjuda det!

Digitalisering när den är som bäst

Det är ett utmärkt exempel på hur digitaliseringen i samhället löser gamla problem, på hur man med rätt teknologi kan forma enkla och effektiva lösningar. NewSeed är väldigt nöjd med hur lösningen formades, och kombinationen BankID + Zoom lär kunna användas vid många andra distansutbildningar och videosamtal där det krävs legitimering.

Tjänsten i korthet:

  • En nybyggd sida på hemsidan där inlog skiljer sig från hemsidans övriga sidor.
  • Inlog med BankID för godkänd legitimering.
  • Zoom-kurser där läraren kan garantera att eleven tagit kursen.

Kommentar från Övningskörning.com:

Jag är förbannat nöjd med den servicen NewSeed har. Jag får alltid hjälp när jag behöver det och det är snabba tag. Samma gällde här, jag behövde en ny lösning och ni levererade. Och det snabbt. Vi var riktigt tidiga med att erbjuda just detta och trycket är jättehögt.

– Martin Nilsson, Trafikpedagogerna/Övningskörning.com