Industri 4.0 – Den smarta fabriken

Published On: 2022-05-13Tags:

Idag ska vi berätta om Industri 4.0! 

Industri 4.0 handlar om att få fabriken att tänka mer själv och låta de olika komponenterna samtala med varandra genom digitala system. Det är något vi har hjälpt ett par kunder med. Resultatet av detta är i stora drag mindre manuellt arbete, färre fel, och mer utförlig data att ta beslut från.

Namnet Industri 4.0 syftar på att det är den fjärde industriella revolutionen. Precis som de tidigare industriella revolutionerna har den definierats av uppfinningar och utveckling som påverkat industrin så mycket att den revolutionerats. 

Tidigare industriella tidsåldrar

För att lättare förstå Industri 4.0 ska vi kort repetera de tidigare revolutionerna. 

Industri 1.0: Ångmaskinen.

Industrin, som tidigare dragits av mänsklig och animalisk kraft, ersattes nu med kraften från vatten och ånga. Detta underlättade vid massproduktion vilket kraftigt sänkte priserna och gjorde det möjligt för fler att köpa varan. Det gjorde det även möjligt att skapa saker som tidigare varit omöjliga på grund av den begränsade drivkraften.

Industri 2.0: Elektriciteten

100 år senare kom nästa industriella revolution. När elektriciteten tog över kunde även en viss grad av automation införas i industrierna. Det innebar än mindre manuellt arbete och möjlighet till lägre priser. Med elektriciteten kom även möjligheten att kommunicera via telefon och telegraf, vilket ytterligare underlättade arbetet i industrin. 

Industri 3.0: Elektroniken 

I mitten på 1900-talet kunde vi automatisera ännu mer – nu med hjälp av datorer. Med webbaserade tjänster och robotar kunde vi nu rikta industrin mot att tillverka mer utefter efterfrågan och tillgång, snarare än det tidigare då allt utgick från industriers stora lager. Det var även här som 3D-skrivare började användas, så designers och ingenjörer kunde konstruera varorna för att sedan skicka dem till produktion. Det möjliggjorde för en mer varierad varubas. 

Industri 4.0: Maskiners uppkoppling – den smarta fabriken

I takt med att allt omkring oss blir allt smartare – våra klockor, våra TVs, våra hem och våra bilar – så drar man även nytta av detta till fabriker. Genom att möjliggöra att olika typer av maskiner i industrin själva kan agera intelligent så kan man minimera den mängd mänsklig arbetskraft som behövs, snabba på processerna och ta bättre beslut baserat på den data maskinerna får fram. Den smarta fabriken alltså, där allting är uppkopplat. 

Industri 4.0 möjliggörs främst av sju tekniker: IoT (internet of things), Cloud computing (molntjänster), AI (Artificiell intelligens), machine learning (maskininlärning), edge computing, cyber security och digitala tvillingar. Om alla dessa tekniker kan vi berätta mer (men det sparar vi till framtida artiklar!).

Industri 4.0 möjliggjort av NewSeed 

Ett par av de kunder vi jobbat med genom åren jobbar i industrin. Vi har bland annat kunder inom besiktningsindustrin, e-handel för trä samt textilindustrin. 

För kunden inom textilindustrin, Elobina, har vi alldeles nyligen tagit ett steg till mot Industri 4.0. Deras verksamhet baseras på att kunder själva designar sina textiler, allt från klädesplagg till gardiner. Webbsidan är sedan tidigare skapad av NewSeed där extra fokus har lagts på att ge kunden en så tydlig bild som möjligt av den produkt den designar. Nu har vi även hjälpt dem så att de kunnat förflytta sin produktion till hemmaplan och låta maskinerna göra en större del av det tänkande jobbet. Resultatet av detta är mindre manuellt jobb, färre fel, snabbare leverans till kunderna och bättre användning av materialresurserna. 

Designa dina produkter.
Produkterna skickas direkt till och skrivs ut av Elobinas nya skrivare.

Sammanfattning

Industri 4.0 – den fjärde industriella revolutionen, definierad av uppkopplade maskiner. Efter ångmaskinen, elektriciteten och elektroniken ska nu våra industrier, precis som våra hem – bli smarta. När maskiner får tänka och kommunicera med varandra resulterar det i mindre manuellt arbete, färre fel och möjlighet till bättre beslut. När vi besparar det manuella arbetet kan vi dels spara på kostnader, och dels utnyttja människors förmåga till andra, mer avancerade och roligare saker. 

I NewSeeds fall har vi dels hjälpt kunder inom besiktnings- och träindustrin med att göra sina fabriker mer smarta. Vi har också hjälpt vår kund Elobina inom textilindustrin dels genom att möjliggöra production on demand genom webbsidan, och dels genom att installera smarta maskiner som gjort att de kunnat flytta sin produktion hem till Sverige.

Hur tror du den fjärde industriella revolutionen kommer påverka samhället?