Kundcase: DEKRAs Mobilbesiktning

dekralogo
DEKRA Industrial AB
DEKRA Industrial AB, tidigare ÅF-Kontroll, verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 26 000 medarbetare i 50 länder.

DEKRAs problem:
DEKRA jobbar med teknisk kontroll för att trygga personsäkerhet och egendomsvärde. Ett sådant uppdrag är exempelvis besiktning såsom besiktning av hissar och andra lyftanordningar. Arbetsgången vid denna typ av besiktning var mycket beroende av papper där arbetsorders skrevs ut på pappersunderlag. Själva besiktningen utfördes utifrån dessa underlag där anteckningar på dessa utgjorde underlaget för själva besiktningen. Dessa underlag behövde sedan skrivas in och registreras i ett Windows-baserat system som hanterade utskrifter av intyg som skickas ut till kund. Processen var omständlig och i vissa fall inte snabb nog.

New Seeds lösning åt DEKRA:
Genom att utveckla en specialskriven webbapp och tillhörande webbtjänst kunde New Seed tillsammans med DEKRA effektivisera processen på många sätt och vis. För det första försvann behovet av papper. Allt underlag fanns tillgängligt digitalt online och gick att ta fram via en iPhone eller Android-telefon. Underlaget var därmed alltid aktuellt. Registrering av underlag för en besiktning skedde även det direkt online. Förutom smartphones kunde även en surfplatta såsom iPad användas vilket föredrogs av många besiktningsmän. Systemet gick därmed att använda från vilken smartphone, surfplatta eller dator som helst. Kommunikationen gick direkt mot det centrala systemet och begränsades därmed inte av att systemet i övrigt var Windows-baserat med klient-installationer.

Denna lösning gav många fördelar för DEKRA i deras verksamhet:

  • Effektiv registrering och hantering av besiktningsunderlag
  • Plattformsoberoende system som fungerar från vilken enhet som helst
  • Direktkoppling till befintligt system
  • Möjlighet till mycket snabb leverans till kund

Kommentar från DEKRA:

Systemet är pålitligt och infriat våra förväntningar avseende besiktningsregistrering. Vi fortsätter utveckla tillsammans med NewSeed och kompletterar med bland annat nya funktioner för besiktningsplanering och interaktion med våra kunder.

Clas Christiansson