Affärssystem på iPhone / iPad

Efterhand som iPhones och iPads finns i nästan var mans hand så finns där massor med tillämpningar som kan tänkas. Tidigare var handhållna datorer dyra att både köpa och utveckla för. Nu kan en applikation till iPhone eller iPad utvecklas förhållandevis billigt.

Att överföra ett helt affärssystem, vilket de än må vara, till iPhone eller iPad är inte alltid en lyckad idé. Istället tar man med fördel och väljer ut de funktioner som lämpar sig bäst på de olika enheterna.

En iPhone är perfekt för att rapportera in exempelvis tider, körsträckor och annan detaljinformation. Istället för att försöka köra ett helt tidsrapporteringssystem på telefonen kan man lägga ut funktioner för att rapportera in underlag som senare kan behandlas när man sitter framför en dator.

Likadant kan man använda iPad som ett ”anteckningblock” där man sparar data gentemot en databas. Precis som i föregående fall kan man sedan hantera denna information lättare vid en vanlig dator.

Detta är ett gyllene tillfälle att anpassa sina affärssystem så att de blir enkla att använda för alla oavsett var i organisationen man befinner sig. En konsult som rapporterar in tider kan få en enkel applikation som fyller just detta syfte utan att behöva ha tillgång till övriga delar av affärssystemet.

Vill ni ha förslag eller idéer för vad New Seed kan hjälpa er med så tveka inte att kontakta oss. Vi har byggt många applikationer för iPhone och iPad som används internt och externt i olika organisationer.