Varför ska man virtualisera en server?

Virtualiseringen av servrar innebär att flera fysiska maskiner skapas om som virtuella och samkörs på en fysisk maskin eller kluster av maskiner.

Varför man ska virtualisera är beroende av många olika faktorer.

Varför ska man virtualisera sin egen serverhall?

El-förbrukning
En så pass enkel sak som el-förbrukning är ofta en stor utgift för serverhallar. Både i form av drift av datorer samt kylning av serverhallen. Då en dator sällan utnyttjas till sin fulla potential betyder det att varje dator som står och väntar ändå drar ström. Genom att virtualisera alla datorer och därmed kunna ”balansera” driften på färre fysiska maskiner minskar antalet datorer som står sysslolösa och därigenom el-förbrukningen.

Hårdvarufel
Om ett hårdvarufel inträffar betyder det omedelbart driftstopp och eventuellt en väntan på reservdelar. Virtuella servrar kan tämligen enkelt flyttas ifrån en ”riktig” dator till en annan. Detta betyder att vid ett hårdvarufel kan man snabbt flytta över och starta upp de virtuella maskinerna på en ny server. Genom att man antagligen har färre fysiska maskiner tack vare virtualiseringen har man dessutom större möjligheter att ha reservdelar på lager för varje maskin.

Övervakning
Virtualiseringsverktygen för serverhallar innehåller ofta goda system för övervakning. Detta gör övervakningen till flera virtuella system lättare än övervakning av flera fysiska datorer som kanske inte ens kör samma operativsystem.

Färre fysiska maskiner
Det krävs färre fysiska maskiner om man kan samköra många virtuella på samma hårdvara. Detta förutsätter att den fysiska maskinens kapacitet överstiger summan av de virtuella maskinernas förbrukning. Då servrar ofta har långa perioder av inaktivitet beroende på vilken tjänst de tillför så kan sådan samkörning på samma hårdvara vara mycket fördelaktig.

Varför ska jag köpa en virtuell server ifrån min ISP?

För dig som kund finns det egentligen ingen skillnad mellan en virtuell och en vanlig dator. Båda kan variera i prestanda och om den är bra eller dålig beror inte enbart på om den är virtuell eller ej.

De största fördelarna med att hyra en virtuell server är ofta kostnaden. Då en leverantör åtnjuter alla ovanstående fördelar av att ha virtuella servrar istället för fysiska så bör detta därmed dra ner deras kostnader.

Det finns fördelar utöver detta för dig som kund. Exempelvis kan man ”leverera” en färdig virtuell dator som sedan ett hosting-företag driftar åt en. Detta förutsätter givetvis att den virtuella maskinen är byggd i ett verktyg som hosting-företaget kan drifta. Omvänt kan man också hämta ut en kopia av sin server.

Varför ska jag virtualisera med Amazon AWS?

Det var webbplatsen Amazon som först i stor skala valde att virtualisera hela sin servermiljö. De hade många fysiska maskiner som kostade mycket att hålla igång samtidigt som många av dem inte utnyttjades till sin fulla kapacitet. Efter en lång omstrukturering av hela sin infrastruktur så hade de virtualiserat alla sina servrar. Då visade det sig att de fick massor av kapacitet över jämfört med vad de själva använde. De började då sälja sin överkapacitet som en tjänst. Så föddes Amazon Web Services.

Amazon AWS är nu världens ledande tjänst för webbtjänster såsom virtualiserade datorer. Utöver bara virtualiserade datorer så säljer AWS ännu fler tjänster och har tagit virtualiseringen ett steg längre. Nu säljs även så kallat ”serverlösa tjänster”. Det är tjänster där du exempelvis kan köpa en skalbar virtuell webbserver utan att behöva tänka på varken operativssystem eller inställningar.

På NewSeed har vi sedan start använt virtuella servrar både i drift och lokalt i utvecklingssyfte. Vi har dessutom god erfarenhet av många av de serverlösa tjänster som Amazon erbjuder. Har ni frågor om virtualisering så tveka inte att ställa dem till oss!