3D-grafik i webbläsare

Äntligen är webben mogen för äkta 3D direkt i webbläsaren! Med hjälp av WebGL kan webbläsaren direkt utnyttja den GPU som används för 3D-beräkningar. Detta öppnar för en rad användningsområde inom webbutveckling. Tillsammans med Elobina och via stöd från Almi har New Seed varit med och tagit fram en 3D-editor för produkter on-line. Läs mer…