Dagens inlägg handlar om att presentera ett projekt vi gjort; Woody bygghandel

Område: E-handel.

Problem: Mycket manuellt arbete för att kontrollera in- och utflöde i varulagret, samt att spåra varorna från början till slut för att kunna erbjuda tillförlitlig försäljning för kvalitetscertifieringar. 

Vår lösning: En hemsida med toppmodern arkitektur och hostinglösning i molnet. Ett avancerat system med enkelt gränssnitt som gör att hemsidan själv räknar ut varulagret och har kontroll över de fysiska staplarna. För Woody innebär det nu att hemsidan sköter allt administrativt kring försäljningen och delägarna i företaget behöver inte längre räkna på det manuellt.


Höga krav på e-handel med kvalitetcertifiering

Woody handlar med trä. De har, som många andra, flera olika leverantörer som levererar sina varor till dem. Dessa varor har klassificerats för olika kvalitetsnivå. Den kvalitetsnivån är sedan av yttersta vikt vid försäljningen, där kunden kan välja mellan olika certifieringar. I korthet innebär det att levererade varor registreras hos Woody, mängden av varje kvalitetsnivå räknas ihop, och vid försäljningen ska kunden själv kunna ange önskad procentuell mängd av kvalitetscertifierat trä i sin beställning. Den mängden behöver sedan registreras bort från lagret och Woodys lagerarbetare behöver få instruktioner om hur lagrets staplar med trä ska hanteras för försäljningen. Det är väldigt viktigt att staplarna på lagret inte blandas ihop utan sorteras noggrant efter certifiering. 

För att få lov att sälja certifierat trä så måste korrekt mängd trä registreras vid inleverans, samt följas hela vägen till utleverans till kund. Det är en process som kräver väldigt mycket manuellt arbete och stort krav på noggrannhet för att minska risken för att något missas i uträkningen. En sådan metod, enligt oss, är något som man med dagens teknik borde kunna underlätta! 

En hemsida som själv räknar på leveranserna, försäljningen och ger instruktioner om lagerhanteringen

För att lösa Woody’s problem använde vi oss av toppmodern teknik för att sätta upp en hemsida som själv räknar ut leveranserna, varulagret och därmed hur mycket som kan säljas av varje produktgrupp. När sedan försäljningen sker dras detta från det beräknade varulagret och ger instruktioner hur staplarna på det fysiska lagret ska hanteras.

Hemsidan är framtagen i nära samarbete med Woody för att passa företagets specifika behov. Bland annat så innebär det att Woodys olika delägare har inlog till hemsidan samt olika användarbehörigheter. Det innebär också att hemsidan är gjord som en WebbApp, vilket innebär att den därmed är anpassad för att fungera lika bra på lagerarbetarnas mobiltelefoner som på en dator.

Hemsidan är, trots den bakomliggande avancerade tekniken, väldigt användarvänlig och med ett enkelt gränssnitt. Varulagret registreras i en molntjänst från Amazon AWS, vilket gör att den kräver väldigt lite fortsatt underhåll.  

Med det sagt – vad vi har skapat är en hemsida där teknologin sköter mycket av det jobb som tidigare behövts göras manuellt på Woody. Systemet är säkert, lätt att jobba i och har låga underhållskostnader. Så tycker vi teknologi ska användas!


Läs den fördjupade tekniska beskrivningen av vårt jobb för Woody bygghandel här: Woody bygghandel.