SMS-tjänst åt Formtoppen

New Seed har utvecklat en SMS-tjänst åt gymmet Formtoppen. Den konstanta kommunikationen mellan Formtoppen och dess medlemmar överbelastade ofta receptionen med telefonsamtal. Genom att utnyttja SMS istället för enkla meddelande har denna kommunikation effektiviserats. Formtoppen kan nu ifrån sitt bokningssystem skicka ut SMS med påminnelser till deras medlemmar. Medlemmarna i sin tur kan svara på SMS-meddelandet och tacka ja eller nej till platser de erbjuds på träningspass. Läs mer om kundcaset!

Säkerhet i molnet

Säkerhet på molnet, ett intressant ämne. Igår deltog New Seed på Datorföreningens konferens om säkerhet i molnet. En mycket intressant konferens med talare ifrån bland annat Microsoft, Google och SÄPO. Utöver de säkerhetsaspekter som täcktes fick man även en liten inblick i hur både Microsoft och Google tänker i sina molntjänst-strategier. SÄPO gav även de lite intressanta insikter med vilken information som kan tänkas vara av intresse för en eventuell spion.

En timme för Haiti

New Seed har hörsammat uppropet om att skänka en timmes inkomst till Haiti. New Seed har valt att donera pengar till Läkare utan gränser för deras insatser i Haiti efter jordbävningen. Det är lätt att passivt iaktta när katastrofer inträffar, det är lätt att tänka att ens egen insats är för liten för att göra någon skillnad, men med hjälp av organisationer såsom Läkare utan gränser går det att göra en märkbar skillnad! Vill ni Läs mer…

Windows-knappen, Gmail och Netbooks

I nummer 2 2010 av Datormagazin kan man läsa tre artiklar författade av Magnus Lindgren. Artiklarna handlar om vitt skiljda ämnen. Den första artikeln handlar om hur man skyddar sin Netbook och dess innehåll. Här finns allehanda tips som inte alla nödvändigtvis är av teknisk natur. Den andra artikeln handlar om en tangent som de flesta av oss använder dagligen men kanske inte utnyttjar till dess fulla potential nämligen Windows-knappen. Sist handlar det om Gmail Läs mer…

Där träd växer, växer människor

Rubriken är en slogan för Viskogen, ett projekt för att plantera träd i Afrika. New Seed har valt att stödja projektet genom att skicka gåvokort som julhälsning till kunder och leverantörer. Sammanlagt har 150 stycken nya träd planterats på New Seeds bekostnad. Med ett företagsnamn som New Seed kommer det vissa förpliktelser. -"Att betala tillbaka till natur och omvärld när det går bra för företaget är en självklarhet." anser New Seeds grundare Magnus Lindgren. Med Läs mer…

Mobilanpassad hemsida

New Seed har jobbat mycket med mobilanpassade webbapplikationer och hemsidor. Där finns en rad punkter man bör ta hänsyn till när man anpassar en hemsida eller webbapplikation för en mobiltelefon, den mest uppenbara begränsningen med skärmutrymme är endast en av många. Magnus Lindgren har utifrån de erfarenheter av webbutveckling för mobiltelefoner författat en artikel till Datormagazinet i ämnet. I det tolfte och sista numret för i år publiceras artikeln med rubriken "Anpassa din webb för Läs mer…

Kundcase: ÅF, certifikatprojekt

Läs om hur New Seed hjälpt ÅF Kontroll med hantering av utfärdande av certifikat. New Seeds uppdrag var att förenkla certifikatsprocessen. Fokus låg på att tidsaspekten då det fanns mycket tid att spara på den manuella pappershanteringen. En viktig förutsättning för arbetet var dock att certifikaten skulle se ut som tidigare och mallarna till dessa skulle fortfarande tillverkas i Word, då detta var det program utgivarna bäst behärskade. New Seeds lösning blev en sammanslagning av flera Läs mer…

Hemsidan uppdaterad

Skomakarens barn går med trasiga skor heter det, men nu har vi äntligen tagit tag i och uppdaterat vår egen hemsida! Det är inga större uppdateringar men lite skönhetsförbättringar som har önskats länge. Har ni synpunkter på utseende eller funktion på hemsidan så är de hjärtligt välkomna. Vi vill ständigt förbättra oss!

Innovation in Mind

Den 16-17 september var New Seed på konferensen Innovation in Mind i Lund. Det var en mycket inspererande konferens med många duktiga talare. En av de internationellt mest kända var Clay Shirky, för mig personligen var talet dock till liten del en besvikelse då jag sett ett mycket liknande av honom på ted.com. Andra intressanta talare var Sahar Hashemi, Henry Chesbrough, Eric Von Hippel, Nikolaus Franke med flera. Alla var inspererande och lärde en något Läs mer…

Ny artikel: Fördelar med Blueprint CSS

I det senaste numret av Datormagazin, nummer 9 2009, finns en artikel skriven av Magnus Lindgren. En kort avhandling av ramverket Blueprint CSS utförs och sedan lite om för- och nackdelar med ett ramverk såsom detta. Artikeln riktar sig till den tekniskt intresserade webbutvecklaren som ännu ej tagit till sig något ramverk för CSS-utveckling. Även för den insatte kan där vara detaljer man missat eller andra saker man kan dra nytta av för sin egen Läs mer…