Äntligen är webben mogen för äkta 3D direkt i webbläsaren! Med hjälp av WebGL kan webbläsaren direkt utnyttja den GPU som används för 3D-beräkningar.

Detta öppnar för en rad användningsområde inom webbutveckling. Tillsammans med Elobina och via stöd från Almi har New Seed varit med och tagit fram en 3D-editor för produkter on-line. I Elobinas fall betyder det att kunder som skapar sina egna tygföremål kan se en mycket bättre förhandsvy av dessa innan de beställs. Idag visas bara en förenklad 2D-vy av produkterna.

Förutom att bara visa produkten avser vi att vidareutveckla konceptet till att placera produkten i olika sammanhang för att bättre få en uppfattning om dess storlek och andra egenskaper. Produkterna får ett helt annat djup när de placeras i en 3D-miljö. Det öppnar även för möjligheter att spara 3D-modeller av produkterna som går att använda i andra program.

På New Seed ser vi också möjligheten att använda 3D i affärssystem eller andra verksamheter. Utveckling i 3D som tidigare har avfärdats som alltför kostsam eller enhetsberoende kan nu omutvärderas
! Har ni någon idé för vad man skulle kunna utveckla i 3D på webben så kontakta oss på New Seed!

Kategorier: New Seed