Snabba anpassningar till nya förutsättningar

Denna gång gick det fort – från tillkännagivande till implementation på fyra dagar! Den 8 januari tillkännagav regeringen en ny förordning av vad som gäller för olika näringsverksamheter med stöd av den nya Corona-lagen. Nya regler gäller för hur många som får vistas i en lokal samtidigt samt så ska detta dokumenteras. De nya reglerna träder i kraft den 11 januari. Det gav oss knapp tre dagar att anpassa oss till de nya reglerna, dessutom över en helg!

Skärmdump från regeringens pressmeddelande.

Formtoppen och Webbok

För vår kund Formtoppen ställde detta till bekymmer. Tidigare kunde medlemmarna komma och gå som de ville till styrketräningen. Där fanns uppmarkerade ytor och budskap om att hålla avstånd mellan medlemmar. Detta räckte nu inte längre.

Under fredagseftermiddagen diskuterade vi med Formtoppen hur vi kan lösa problemet. Efter en tids brainstorming och testande kom vi fram till en lösning. Det blev nu obligatorisk att boka ”tränings-slots” även för styrketräningen. På så vis kunde medlemmarna planera sina besök och få en tid som de önskade. Det blev dessutom fullt dokumenterat vem som fanns i styrketräningssalen vid varje given tidpunkt.

Som ett hackathon

På NewSeed har vi en tradition av att delta i hackathons – detta ger lite av samma känsla. Vi presenteras med ett problem. Får begränsad tid på oss att arbeta. Vid slutet ska vi leverera ett fungerande resultat. Övning ger färdighet och detta problem löste vi snabbt!

8 januari: Problemet tillkännagavs och diskuterades
9 januari: Vi byggde en lösning
10 januari: Testning och verifiering
11 januari: Allt klart och kör på under de nya förutsättningarna

Med begränsad tid och en tydlig deadline som måste hållas är det viktigt att fokusera på det som är nödvändigt. Man kan tvingas göra tuffa beslut och begränsa sig – men måste även tänka utanför boxen och överväga alternativ. En tanke var att helt enkelt fylla i en manuell loggbok, det vill säga en lösning som krävde ett block och en penna. I detta fall behövde vi dock inte falla tillbaka på enklare lösningar utan kunde genomföra den idé vi hade från början, det vill säga att skapa ”tränings-slots”.

NewSeed ställer upp

När en extraordinär situation uppstår så får alla hjälpas åt. NewSeed har redan tidigare under denna kris ställt upp för bland annat Formtoppen. Vi ser våra kunder som samarbetspartners – vi är beroende av deras framgång annars har vi inga kunder längre!

På NewSeed jobbar vi mycket med innovation och nytänkande. Det är ganska befriande att få lov att göra stora drastiska ändringar på kort tid med denna situation som bakgrund. Vi stortrivs i förändringsarbetet och anpassar oss ständigt till nya situationer.