TechCrunch Hackathon London 2014

Magnus Lindgren på huvudscenen vid TechCrunch London 2014. Efter ett 24-timmars hackathon presenterade Magnus hans teams resultat: A Colourful World. Vårt bidrag var ett socialt nätverk baserat endast på hashtags och färger. Målet var att skapa en plattform där kommunikationen sker genom färger. Vi lyckades skapa kärnan av applikationen med minsta möjliga Läs mer…