Äntligen ska Amazon öppna ett datacenter i Sverige – äntligen! Vi på New Seed ser stora möjligheter i detta. Sedan flera år driver New Seed alla sina större projekt med hjälp av Amazon AWS molntjänster. Vi använder deras tjänster för virtuella servrar (EC2), domäner (Route 53), innehållsleverans (CloudFront) och mycket mer! Amazon är en stabil bas att utgå ifrån när man ska bygga webbtjänster som ska vara kostnadseffektiva och skalbara.

Redan tidigare finns Amazon Webservices (AWS) i Europa med aktiva datacenter på Irland, i Frankfurt och i London. Dessutom öppnar även snart ett ytterligare datacenter i Frankrike. Fördelen med ett ”lokalt” datacenter här i Sverige är möjligheterna detta ger till verksamheter som har lagkrav på sig att spara data inom rikets gränser. Amazon garanterar nämligen att ingen data flyttas mellan datacenter och att därmed de som sparas i ett datacenter stannar i detta datacenter. Att ha ett lokalt datacenter i Sverige öppnar då möjligheten för dessa verksamheter att utnyttja Amazons imponerande portfölj av tjänster.

Vi på New Seed ser fram emot att ”flytta hem” till Sverige när detta nya datacenter är igång. Idag driver vi våra tjänster för datacenter i Frankfurt och från Irland.

Ett litet bekymmer som nya datacenter har är att de inte alltid har Amazons fullständiga tjänsteutbud. Idag är det endast ett utvalt antal datacenter som får ”nya” funktioner först, i Europa är det endast Irland som är ett sådant datacenter.