AWS Summit Stockholm 2018 NewseedFör oss på NewSeed var det ett självklart val att delta på AWS Summit i Stockholm 2018. En konferens om Amazon Web Services (AWS). Det var ett intressant och lärorikt event med mycket workshops, demos och 35 spår med AWS IT-arkitekter och kunder. På årets Summit låg mycket fokus på Cloud Operations, AI and Machine learning, Big Data and Data Lakes samt Serverless and Containers.

På NewSeed strävar vi efter att ligga i framkant och därmed är det viktigt för oss att sätta oss in i alla de senaste tekniker som erbjuds. Målet är att leverera så välanpassade IT-lösningar som möjligt till våra kunder.

Vi var också där för att få kunskap om hur vi kan förbättra vårt interna arbete med smarta processer från kod till fungerande produkt. Här har AWS nyligen lanserat smarta tjänster för utvecklare så som Cloud Operations. Cloud Operations kan företag ge kunder och deras slutanvändare kontinuerligt förbättrade, högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som kostnaderna hålls låga. Cloud Operations innefattar DevOps verktyg så som Continuous Integration, Continuous Delivery och Continuous Deployment som AWS gör bade lätt och smidigt att använda. Desto effektivare vår organisation och utveckling kan bli desto bättre blir vårt tjänst till våra kunder.

Vi var inte ensamma om vår entusiasm kring AWS tjänster, över 3500 deltagare var där, en fördubbling från förra årets AWS Summit. En stor del tillhörande vår kategori webbutvecklare.

AWS växer vad det gäller intäkter och användare. AWS ökade sina intäkter med 49% från förra året med miljoner aktiva kunder. Ur ett historiskt perspektiv är AWS utveckling helt unik vad gäller It-företag på en så stor skala. För företag som vill hänga med vad gäller hantering av data på både låg och stor skala är AWS det självklara valet.

Startup-företag använder nästan uteslutande molntjänster eftersom de inte behöver bygga upp en fysiskt infrastruktur. Många stora företag väljer att gå över helt eller delvis till molnstjänster där AWS är ledande för branschen.

Hemnet är ett sådant företag med den mest välbesökta webbplatsen i Sverige. De talade om deras flytt av infrastruktur från ett lokalt datacenter till uteslutande molnstjänster. De berättade hur de kunnat minska kostnader med flexibel anpassning av serverkapacitet då deras besökare varierar kraftigt både under dygn och tid på året.

New Seed är ett företag som har nära integration av AWS tjänster i nästan alla våra projekt. Det fantastiska med AWS är dess flexibilitet och att man kan skapa upp en IT-infrastruktur på bara minuter. Vi ser stort potential i AWS tjänster. Vi kommer att fortsätta hålla oss uppdaterade kring AWS – både genom konferenser och utbildningar – för att göra det möjligt att förverkliga våra kunders idéer på bästa möjliga vis. Är du nyfiken på vad AWS kan innebära för ditt företag är du välkommen på en kopp kaffe till vårt kontor så berättar vi mer.