E-handel och Industri 4.0

Published On: 2023-01-09Tags: ,

E-handel är det första steget mot Industri 4.0. Vid beställningsögonblicket skapas mycket information som behövs för hela den efterföljande processen. Att hämta in och strukturera denna information rätt möjliggör en effektiv produktion.

Tänk dig en produktionsindustri där e-handeln hämtar in all information om beställningen. Vissa steg är redan idag vanliga såsom att informationen automatiskt överförs till kund- och order-hanteringssystem. Varför stanna där?

Utifrån ska man se hela fabriken som en “enhet”. Den får in beställningar och den levererar tillbaka produkter. E-handeln blir här viktig då den ska hämta in all data som behövs för att slutföra produktionen. När man väl byggt sin e-handel på detta sätt så kan man expandera denna koppling till fler källor. Man kan exempelvis låta nära partners lägga beställningar rakt mot samma gränssnitt (ofta ett s.k. REST API som den egna e-handeln använder mot fabriken. Det går även att introducera andra säljkanaler som arbetar på samma sätt.

Den smarta fabriken

Hela konceptet med “den smarta fabriken” som är grundtanken bakom Industri 4.0 bygger på att alla delar av produktionen ska generera mätbar och utbytbar information. Olika delar av processen ska kunna kommunicera fritt med varandra och varje del-komponent ska kunna fatta “egna beslut” baserat på informationen.

Desto mer av produktionen som blir mätbar kan detta omvänt användas av e-handeln för prissättning. Exempelvis om det finns produktion som har en uppstartskostnad och tröskelvärde för när man kör igång den så kan denna prissättas efter när det är dags att köra den. När det är lång tid kvar till produktion är priset högre och leveranstiderna längre. När det närmar sig en körning så kan kampanjer gå ut för att fylla kvoten när maskinen ändå behöver startas.

För att parafrasera så handlar det inte bara om vad e-handeln kan göra för den smarta fabriken utan även vad den smarta fabriken kan göra för e-handel.

Automationen som uppstår handlar inte om att få bort människor ur alla led. Visserligen blir där mindre manuellt arbete ju mer som hanteras automatiskt men det frigör istället tid för att hantera undantag, ta hand om kundrelationer och ytterligare förfina processen. Kort sagt ska det tråkiga arbetet bort men det roliga ska bli kvar! Vi människor är ändå dåliga på tråkigt repetitivt arbete.