Gröna mjukvaror

Published On: 2023-05-30

Vi har haft en liten utbildning i gröna mjukvaror och fört diskussioner i ämnet. De tre områden som är huvudsaken för en mjukvaruutvecklare att tänka på när det gäller gröna mjukvaror är energiförbrukning, användning av hårdvara och medvetenhet om utsläpp. 

Växthusgaser är något som jorden behöver för att det inte ska bli för kallt men mänskligheten har gjort att vi fått för mycket med global uppvärmning som resultat. Med detta kommer störda vädermönster, isar som smälter och förändringar i havsströmmar. 

För att vi som utvecklare ska kunna påverka det i positiv riktning finns det flera saker vi kan tänka på men det är inte bara själva programvaran som är i fokus utan även slutanvändaren. Kan vi skriva programmen så de påverkar slutanvändaren att göra ett miljövänligare val? Eller ge dem möjligheter att välja kanske ett långsammare men miljövänligare alternativ, som att använda ett Eco mode. 

Var vi väljer att lägga mjukvaran spelar också roll och när vi väljer att göra energikrävande processer. Att välja tidpunkter och platser som erbjuder grön el. I Sverige till exempel tillverkar vi mer grön el än i Irland som är ett av de ställen där många molnbaserade företag har servrar. 

Hur mycket overhead har serverhallen? En serverhall förbrukar inte bara el till sina servrar utan har overhead på nedkylning och ljus och kontorslokaler. Att titta på vilken serverhall som erbjuder bäst PUE (Power usage effectiveness) ingår i processen. 

Att använda en molnbaserad tjänst är alltid bättre miljömässigt än att använda en egen server. Våra programvaror ligger nästan alltid på molnbaserade tjänster.

När det gäller hårdvara får man tänka på att den förbrukar mest utsläpp vid tillverkning och skrotning. Att nyttja den så länge som möjligt och så snällt som möjligt gör att den under en livstid kan förbruka mindre utsläpp. Det kan vi hjälpa till med genom att skriva mjukvaror som fungerar på äldre servrar. 

Och naturligtvis använder våra datorer på kontoret fossilfri el.