Krishantering på internet

Published On: 2020-03-18Tags: , , ,

Aldrig tidigare har vi varit så bra på att hantera en global kris

Mitt i den här globala krisens utveckling så vill vi vända bort blicken från hur illa den påverkat oss och vårt samhälle – och istället belysa hur fantastiskt bra vi kunnat hantera den, tack vare en mycket viktig resurs; internet! 

På tre områden hjälper internet oss idag för att hantera krisen; genom informationsspridning, i distansarbete hemifrån och i globala samarbeten för att bemästra virusets spridning. 

Vi har samlat några av de hemsidor vi tycker på ett modernt och effektivt sätt ger information om viruset. Lämna gärna en kommentar och tipsa om fler!


Globala nyhetsresurser

WHO

Världshälsoorganisationen WHO ger uppdaterade nyheter om viruset, spridningen, åtgärder för att minska risken, och medicinska framsteg. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Kartläggning av virusets globala spridning

Med modern visualiseringsteknologi har man skapat en interaktiv och uppdaterad karta, en internationell resurs för att ge en bild av hur viruset sprider sig i världen. Kartan ger en tydlig bild av situationen som betraktaren själv kan tolka och fördjupa sig i informationen. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

BBC 

BBC visar i ett antal interaktiva grafer hur viruset rört sig globalt och hur snabbt det spridit sig i olika länder. Graferna uppdateras konstant efter vilka siffror som dagligen rapporteras av de olika länderna.

https://www.bbc.com/news/world-51235105


Nationella nyhetsresurser

SVT’s live-uppdaterade sida om viruset.

I tider då mycket nyheter cirkulerar och folk är desperata efter information så är det viktigt att ha förtroliga källor. SVT möjliggör det genom att hålla sin sida uppdaterad med direkta riksnyheter. 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

Krisinformation.se

Här finns allt man kan behöva såsom hjälpnummer, svar på vanliga frågor, real-life stories från drabbade. Information är gjord för att vara tillgänglig för alla och finns därmed både på andra språk än svenska, och även texter skrivna på mer lättläst språk för de som har svårt för längre texter. 

https://www.krisinformation.se/

1177 

Den nationella hemsidan för sjukvård med tillförlitlig information, som nu även har gjort en sida om Corona. Till 1177 kan man också ringa, men att de har en hemsida med uppdaterad information gör informationsspridningen väldigt mycket mer effektiv. Det är bättre att kunna svara på vanliga frågor och ge information i text som många kan läsa samtidigt, istället för att telefonister ska svara på frågorna åt en person i taget. 

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

I Sverige har vi en myndighet just utformad för krishantering. På deras hemsida kan man läsa om deras jobb för att hantera virusets spridning. En tillförlitlig källa som minskar oron för att landet inte kan hantera situationen. 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/


En bild av krisen om vi inte hade haft internet

Hur hade situationen idag sett ut om vi inte hade haft internet?

Föreställ dig detta:

Information om sjukdomen från Kina hade troligtvis inte nått oss så snabbt och vi hade därmed inte kunnat handla så snabbt. Viruset hade då kunnat explodera ut i samhället och mer extrema åtgärder hade krävts för att stoppa det. 

Orosituationen hade varit större då människor inte hade haft uppdaterad fakta. Troligtvis hade det resulterat i fler spekulationer och mer dramatiska rykten. Människor hade fått söka information från andra källor, såsom att ringa sjukvårdsupplysningen, och telefonköerna hade varit ohanterbart långa. 

Det hade varit mycket svårare att jobba hemifrån, vilket hade resulterat i att folk antingen hade fått ta ledigt eller gå till kontoret. Det i sig hade resulterat i en ännu mer blödande ekonomi, eller att smittan enkelt kunnat sprida sig mellan kollegor. Idag är företag vana att ha sina dokument och arbeten i en molntjänst, vilket gör det enklare för människor att nå sina dokument och den information de behöver i sitt arbete, och därmed kunna arbeta hemifrån. 

Färre människor hade nåtts av informationen. Internet möjliggör idag kommunikationskanaler som är enkla att ta till sig och det är väldigt tillgängligt för alla. Det gör att det är väldigt lätt att nå ut till många människor på ett effektivt sätt. 

Sist, men absolut inte minst; Människor hade känt sig mer ensamma. Internet möjliggör idag att människor kan ha kontakt med sina vänner, familjer, ja, hela världen kan nås. Vi i Sverige kan ha kontakt med de som sitter isolerade i Italien. Föreställ dig om du enbart hade kunnat prata med dem du bor med – och hur blir det då för de som bor ensamma?

Aldrig förr har så många, gjort så mycket, för så många människor – tack vare internet!