Läs om hur New Seed hjälpt ÅF Kontroll med hantering av utfärdande av certifikat. New Seeds uppdrag var att förenkla certifikatsprocessen. Fokus låg på att tidsaspekten då det fanns mycket tid att spara på den manuella pappershanteringen. En viktig förutsättning för arbetet var dock att certifikaten skulle se ut som tidigare och mallarna till dessa skulle fortfarande tillverkas i Word, då detta var det program utgivarna bäst behärskade. New Seeds lösning blev en sammanslagning av flera olika tekniker.