Kreditrating för New Seed ABNew Seed har redan från start drivits långsiktigt och på ett ansvarsfullt sätt. Som ett kvitto på det första årets goda resultat har vi redan efter första verksamhetsåret uppnåt Soliditets krav för en A-rating.

Vi på New Seed jobbar med långsiktiga mål. Genom denna A-rating kan vi försäkra våra kunder om att vi är en trygg partner att samarbeta med.Till nästa bokslut siktar vi givetvis ännu högre, men som i mycket annat skyndar vi långsamt framåt!

Då denna information baseras på vårt första verksamhetsår, 2009, är vi på New Seed redan övertygade om att vi ska få ännu bättre rating till nästa bokslut kommer in. För att nå upp till trippel-A krävs dock 10 års verksamhet och mycket goda nyckeltal.

Läs på Soliditets hemsida för mer information om deras ratingsystem:
http://www.soliditet.se/