Styrelseuppdrag

Att ha rätt information på bordet när man fattar beslut är väldigt viktigt, särskilt inom företagsstyrelser där stora strategiska beslut fattas. NewSeed erbjuder expertrådgivning till styrelser vid IT-frågor. Vi ställer vår långa och breda erfarenhet till förfogande för rådgivning i övergripande frågor vid IT-relaterade beslut.

NewSeed har över tjugo års erfarenhet av mjukvaruutveckling och IT-tjänster. Tack vare vår breda erfarenhet av allt från traditionella hemsidor till avancerade e-handelslösningar och appar kan vi få en överblicksbild av marknaden idag. Denna erfarenhet kan vi ställa till ert förfogande vid större beslut där ni vill vara säkra på att välja rätt.

Vi på NewSeed erbjuder hjälp inom alla större område på IT-tjänstområdet idag:

  • Webbtjänster
  • E-handel
  • Appar
  • Affärssystem
  • Moln-drift

Vill ni veta mer om vad vi kan hjälpa er med inom styrelsen så kontakta NewSeed för mer information eller boka ett möte!