Varför ska man utveckla en iPhone app?

I mitten av nittiotalet skulle alla plötsligt ha en hemsida, vad man skulle använda den till visste knappt hälften. Idag är en hemsida nästan en självklarhet oavsett hur stort eller litet företag man driver. Idag är frågan varför man ska ha en iPhone app. Här presenteras några bra anledningar varför man som företag ska skaffa en iPhone app.

Kundnytta

Tillhandahåll en tjänst som kunden kan tänkas efterfråga. Genom att exempelvis ge bort ett nyttigt program gratis till kunden kan denne bli mer vänligt inställd till ert företag och därmed välja er över era konkurrenter.

Tillgänglighet

En App kan innehålla lättillgänglig information såsom telefon, adress, karta med mera. Genom att underlätta för er kund att kontakta er kan spontana kontakter enklare ske.

Varumärke

Varje gång en av era potentiella kunder använder sin telefon, vill ni då att ert varumärke ska ligga som en liten påminnelse på hem-skärmen? Bara denna anledning, om ingen annan, borde vara god nog för att utveckla och distribuera en populär iPhone app.

Affärssystem

För de lite större företagen kan en iPhone-app utöka tillgängligheten av affärssystemet. Detta kan ske genom att exponera vissa utvalda tjänster såsom tidsrapportering eller formulär.

Försäljning

Är appen bra nog att den har ett självändamål? Till exempel ett nyttoprogram eller spel? Det går givetvis att tjäna bra med pengar om man träffar rätt med en bra app. Med global distribution så är kundbasen enorm. Populära sätt att distribuera och sälja är exempelvis freemium-modellen.

New Seed kan hjälpa er med utvecklingen av er app!