NewSeed besöker AI Nordic Powwow

Published On: 2023-05-24

Vi har valt att besöka AI Nordic Powwow, som hölls i centrala Lund, staden där vi har vårt huvudkontor.

ai powwow lund entré

Då konferensen i det stora hela handlade om AI, så tyckte vi att det passade bra att låta en AI beskriva eventet. Därför bad vi ChatGPT skriva en kort sammanfattning:

AI Nordic Powwow är en framstående årlig händelse som samlar forskare, branschexperter och entusiaster från de nordiska länderna som brinner för artificiell intelligens (AI) och dess tillämpningar. Powwown hålls i en annan nordisk stad varje år och fungerar som en plattform för kunskapsutbyte, samarbete och innovation inom AI-fältet.

Evenemanget innehåller en mångfald av aktiviteter, inklusive keynote-tal av ledande experter, paneldiskussioner, workshops och interaktiva demonstrationer. Deltagarna har möjlighet att utforska banbrytande forskning, lära sig om framväxande AI-teknologier och få insikter i de senaste branschtrenderna. Powwown erbjuder också en unik nätverksmiljö som främjar kopplingar mellan individer och organisationer som är involverade i AI över hela Norden.

Med fokus på tvärvetenskapligt samarbete uppmuntrar AI Nordic Powwow deltagarna att dela med sig av sin expertis och erfarenheter från olika områden, såsom maskininlärning, naturlig språkbearbetning, datorseende, robotik och etik inom AI. Denna mångfald av perspektiv skapar en dynamisk och inkluderande atmosfär som främjar utbyte av idéer och främjar innovativa lösningar för utmaningar inom AI-utveckling och implementering.

AI Nordic Powwow har fått ett gott rykte för sin högkvalitativa innehåll och främjar en gemenskap av AI-entusiaster som brinner för att utnyttja AI för samhällsnyttiga ändamål. Genom att främja kunskapsdelning, samarbete och etiska överväganden bidrar powwown till tillväxten och framstegen inom AI i Norden och bortom.

Det här är väl i det stora hela en korrekt beskrivning av eventet. Dock, med tanke på att AI Nordic Powwow senast också hölls i Lund, så stämmer inte informationen om att det körs i olika nordiska länder vart år.

Eventet sparkade igång med en introduktion av Skånemotors Johan Wester, som beskrev dagens upplägg samt vad vi kunde förvänta oss. Därefter fick Andreas Ekström, författare och journalist, köra en digital presentation om vikten av ”Organisk AI” och Olle Häggström, professor i matematik, lyfte eventuella risker med att skapa AI med superintelligens. Vad det innebär, och om vi är redo för det?

Den här introduktionen med både möjligheter och risker med AI satte tonen för resten av dagen.

Efter en lunchpaus med mingel och aktiviteter fortsatte dagen med olika programspår. Vi valde ”Den uppgraderade människan” och ”Producera smartare”.

Den uppgraderade människan

Den uppgraderade människan handlade dels om att förbättra eller hjälpa människor genom att utöka både sinnen och muskler med yttre hjälpmedel, men också om att göra teknik enklare och mer tillgänglig för alla. T.ex ger AI som DALL-E och Midjourney konstnärer mer möjligheter för att skapa konst som annars kan kräva omfattande utgifter. Ett annat exempel är att använda maskininlärning för att lära en protes vilka nervimpulser som används för vilka rörelser.
De som talade var:

 • Hannes Sapiens Sjöblad, techentreprenör
 • Charlotte Magnusson, docent, Certec, Institutionen för Designvetenskaper
 • Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap
 • Anna W Thorbjörnsson, fotograf, konstnär och författare

Producera smartare

Producera smartare handlade om att optimera processer med hjälp av AI. Christian Østergaard, senior strategist hos Postnord, berättade bland annat om hur de med hjälp av AI kunnat optimera paketering i lastbilarna. Det togs även upp exempel hur AI kan även hjälpa till att avlasta vid psykiskt tunga uppgifter, t.ex. att moderera uppladdat innehåll. Om man kan man kan använda AI för att korta ner tråkiga processer och effektivisera stora beräkningar så är AI ett bra tillskott till en organisation.
De som talade var:

 • Christian Østergaard, Postnord
 • Johanna Nylander, analyschef på Dataspelsbranschen
 • Peter Majanen, VD och grundare av Quattroporte Konsult
 • Lars hård, Chief AI Officer på Oxide AI

ai powwow lund entré

Efteråt erbjöds paneldiskussioner där talare och publik kunde interagera med varandra och diskutera.

AI och organisationen

Sen blev fikapaus med mingel, för att sedan avsluta dagen med ”AI och organisationen”. Det handlade om hur företag och organisationer kan ta till sig AI för att hjälpa anställda och ge företaget en fördel gentemot de som inte använder AI. De som talade var:

 • Lars hård, Chief AI Officer på Oxide AI
 • Jonas Birgersson, IT-entreprenör
 • Anna W Thorbjörnsson, fotograf, konstnär och författare

Sammanfattningen för dagen var att det var både lärorik och utvecklande. Många bra tips på hur man kan använda AI och optimera processer som både är bra för miljön och ekonomin. Men även med reservation att det kan finnas risker. AI är något som vi integrerar i vår produktutveckling och använder redan idag som verktyg i vårt arbete.